Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Voeding

Bij de inschrijving van elke KMO met een handelsoogmerk bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet de ondernemer zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen.
Bovendien moet de bedrijfsleider of / en (een van) de werknemers specifieke voorwaarden vervullen om bepaalde activiteiten uit te mogen voeren.

alimentation

Om de onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of er bijkomende activiteiten te registreren

Om een KMO op te richten moet de bedrijfsleider zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen.

Om een onderneming te registreren voor een van de activiteiten die hieronder zijn opgesomd moet de bedrijfsleider eveneens zijn of haar beroepsbekwaamheid aantonen. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe die competenties kunnen worden aangetoond:

Om bepaalde activiteiten uit te oefenen

Om de hieronder opgesomde activiteiten uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet men over een machtiging beschikken. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd aan welke voorwaarden en praktische modaliteiten moet worden voldaan:

Terug naar boven