Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Goed nieuws!  Voor vijf activiteitsdomeinen is het niet langer verplicht uw beroepsbekwaamheid aan te tonen voor het oprichten van een bedrijf. U hebt ook niet langer een vergunning nodig voor ambulante en kermisactiviteiten. Check of dit u aangaat.

Beroepsbekwaamheid

Wilt u uw onderneming opstarten in een sector waarin u uw beroepsbekwaamheid moet aantonen? Lees meer over de te volgen stappen en de betrokken beroepen. 

Door de beroepsbekwaamheid betrokken sectoren

Voor sommige gereglementeerde beroepen en activiteiten moet u aantonen dat u over specifieke beroepsbekwaamheid beschikt. Het gaat om de volgende sectoren:

 • Voeding (zoals restaurants, bakkerijen, enz.);
 • Bouw (inclusief gespecialiseerde werken zoals loodgieterij, elektriciteit, enz.);
 • Voertuigen (herstelling, verkoop, cycli, enz.);
 • Personenzorg (kapper, schoonheidsverzorging, gezondheidszorg, enz.);
 • Overige gespecialiseerde beroepen die certificering vereisen (zoals installateurs-frigoristen).

Bewijs van beroepsbekwaamheid

Kennis in uw domein is cruciaal om kwalitatieve diensten en kwalitatief werk te waarborgen. U kan uw beroepsbekwaamheid als volgt aantonen:

 1. Beroepservaring
  Relevante werkervaring kan ook dienen als bewijs van uw bekwaamheid. Bezorg een bewijs van uw ervaring aan het ondernemingsloket voor beoordeling.
 1. Diploma’s en opleidingen
  Bezorg een relevant diploma aan het ondernemingsloket. Controleer of uw diploma volstaat om uw beroepsbekwaamheid aan te tonen.
  Opgelet: Noch Brussel Economie en Werkgelegenheid, noch de middenjury is bevoegd om uw diploma te erkennen of gelijk te stellen. De beslissing of uw diploma al dan niet in aanmerking komt, wordt genomen door het ondernemingsloket. Als u de gelijkstelling van uw buitenlandse diploma wilt verkrijgen, kan u contact opnemen met de betrokken dienst bij de bevoegde Gemeenschap:
 1. Examen voor de centrale examencommissie
  Als u geen diploma heeft in het domein of als u niet kan aantonen dat u over voldoende ervaring beschikt, kan u een examen afleggen voor de centrale examencommissie om uw bekwaamheid aan te tonen.
Verifieer uw diploma

Te volgen stappen

Om uw beroepsbekwaamheid aan te tonen, moet je deze stappen volgen:

 • Ga naar een erkend ondernemingsloket met alle benodigde documenten (diploma's, ervaringsattesten, enz.).
 • Praat met een consulent over de onderscheiden mogelijkheden voor uw specifieke situatie, inclusief de mogelijkheid om indien nodig een examen voor de centrale examencommissie af te leggen.
 • Zodra uw beroepsbekwaamheid is gevalideerd, zal het ondernemingsloket uw onderneming inschrijven.

Beroep

Wanneer het ondernemingsloket uw aanvraag tot (wijziging van) de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen weigert, kan u tegen die beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad binnen de dertig dagen na betekening van de weigeringsbeslissing door het loket.

Het beroep wordt ondertekend door de verzoeker en ingediend met een aangetekende brief gericht aan het volgende adres:

Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Economie, Vestigingsraad, Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege dat als volgt is samengesteld:

 • de voorzitter (een magistraat of advocaat);
 • twee bijzitters die de minister van Economie vertegenwoordigen;
 • een bijzitter die de middenstand vertegenwoordigt.

De griffier roept de partijen ten laatste 8 dagen voor de zitting op. De dossiers kunnen worden geraadpleegd door de personen die in beroep gaan of hun mandataris vanaf de oproeping voor de zitting. De Vestigingsraad mag alle maatregelen nemen om zich op de hoogte te stellen, onder andere het ondervragen van getuigen. De Vestigingsraad beraadslaagt met gesloten deuren, beslist met meerderheid van stemmen en deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep.

Terug naar boven