Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Subsidie voor OCMW's

Het OCMW dat een werknemer in dienst neemt die tot dan toe sociale bijstand ontving en dat deze werknemer  ter beschikking stelt van een erkend sociale economieproject, ontvangt een hogere subsidie.

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) worden aangemoedigd om begunstigden van een leefloon of sociale bijstand een job te bezorgen. Daartoe ontvangen ze een subsidie overeenkomstig artikel 60, §7 van de wet op de OCMW's. 

De OCMW's die een artikel 60§7-werknemer kosteloos ter beschikking stellen van een onderneming die is gemandateerd als een sociale inschakelingsonderneming ontvangen een hogere subsidie. 

Terug naar boven