Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

ZEUS-aanwervingspremie

Uw onderneming heeft een vestigingseenheid in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad? U overweegt er een werknemer aan te werven? Ontvang een premie van 9.000 euro als u een in deze zone gedomicilieerde werknemer aanwerft en er minstens twee jaar lang tewerkstelt!

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitensectoren en die een vestigingseenheid hebben in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad. Deze zone omvat straten in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek.

Ga na of uw onderneming in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad ligt.

Voor welk project?

Om de premie te verkrijgen moet uw onderneming een nieuwe werknemer aanwerven die:

  • minstens zes maanden in de Zone van Economische Uitbouw gedomicilieerd is op het ogenblik van de aanwerving;
  • voor onbepaalde duur of voor minstens twee jaar voltijds in dienst genomen wordt in de Zone van Economische Uitbouw.

De onderneming moet de werknemer minstens twee jaar tewerkstellen.

Een laatste voorwaarde om een premie te verkrijgen, is dat u zich voor dit project nog tot niets hebt verbonden: u hebt nog geen bestelbon ondertekend en u bent nog geen enkele andere vorm van verbintenis aangegaan m.b.t. de kosten waarvoor u een premie wenst te ontvangen.

 

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  

Bedrag van de premie

  • Na het eerste tewerkstellingsjaar: € 3.000
  • Na het tweede tewerkstellingsjaar: € 6.000

Maximumaantal premies

  • Eén premie per aangeworven werknemer
  • Maximaal drie gesubsidieerde "ZEUS-aanwervingen" per kalenderjaar

De ZEUS-aanwervingspremie aanvragen 

Stap 1: Aanvraag van de premie

Uiterlijk twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst moet u het formulier invullen en verzenden. Bij het aanvraagformulier voor de premie moet u een aantal bijlagen voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen drie maanden een ontvangstbericht van uw dossier sturen.

Stap 2: Betaling van de premie

Na elk tewerkstellingsjaar heeft u drie maanden om de bewijsstukken te versturen en de betaling van de premie aan te vragen.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven