Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Kennis en vaardigheden

Vooraleer een specifieke activiteit uit te (mogen) oefenen in het Brussels Gewest moet u – naast de inschrijving in de KBO – uw basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsvaardigheden kunnen bewijzen. De erkende ondernemingsloketten zijn daarvoor uw aangewezen partner.

Uw onderneming inschrijven in de KBO

Elke onderneming met commerciële doeleinden moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Om die inschrijving aan te vragen, moet u zich wenden tot een erkend ondernemingsloket.

Basiskennis Bedrijfsbeheer bewijzen

Bij de inschrijvingsaanvraag in de KBO moet het bewijs geleverd worden dat u beschikt over de nodige basiskennis bedrijfsbeheer. (Dit geldt niet voor vzw’s en andere verenigingen.)

Beroepsbekwaamheid aantonen

Naargelang van de beoogde activiteit, moet u ook een bewijs van beroepsbekwaamheid leveren. Dit geldt voor volgende sectoren:

Om uw professionele vaardigheden te bewijzen, moet u het erkende ondernemingsloket:

  • een relevant diploma voorleggen
  • of voldoende beroepservaring aantonen
  • of dient u te slagen voor een examen bij de Centrale Examencommissie.

Op basis van de voorgelegde documenten aanvaardt of weigert het ondernemingsloket de onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bij weigering kan de ondernemer beroep aantekenen bij de Vestigingsraad.

Terug naar boven