Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

 Een vereenvoudiging van de toegang tot het beroep is gepland voor begin 2024. Meer info

Kennis en vaardigheden

Bij de inschrijving van uw onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen moet u uw basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen en voor bepaalde activiteiten uw beroepsbekwaamheid aantonen. 

Uw onderneming inschrijven in de KBO

Elke onderneming met commerciële doeleinden moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Om die inschrijving aan te vragen, moet u zich wenden tot een erkend ondernemingsloket.

Basiskennis Bedrijfsbeheer bewijzen

Bij de inschrijvingsaanvraag in de KBO moet het bewijs geleverd worden dat u beschikt over de nodige basiskennis bedrijfsbeheer. (Dit geldt niet voor vzw’s en andere verenigingen.)

Beroepsbekwaamheid aantonen

Naargelang van de beoogde activiteit, moet u ook een bewijs van beroepsbekwaamheid leveren. Dit geldt voor volgende sectoren:

Om uw beroepsbekwaamheid te bewijzen, moet u:

  • een relevant diploma bezorgen (opgelet: de erkenning van buitenlandse diploma's en/of de gelijkwaardigheid van diploma's gebeurt enkel bij de ondernemingsloketten. De centrale examencommissie is hiervoor niet bevoegd) of
  • voldoende beroepservaring aantonen of
  • dient u te slagen voor een examen bij de Centrale Examencommissie.

Op basis van de voorgelegde documenten aanvaardt of weigert het ondernemingsloket de onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bij weigering kan de ondernemer beroep aantekenen bij de Vestigingsraad.

Terug naar boven