Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Goed nieuws! Vanaf 15 januari 2024 zal de vereiste om de basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft. Meer info

Erkende ondernemings-loketten

Vandaag zijn er acht grote erkende ondernemingsloketten waar u de aanvraag voor de inschrijving van uw bedrijf of vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan indienen. Ze helpen u graag aan uw ondernemingsnummer!

Contactgegevens van de erkende ondernemingsloketten

Contactgegevens  
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET vzw

Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65 - 1020 Brussel

www.acerta.be

XERIUS ONDERNEMINGSLOKET vzw

Vesaliusstraat 31  - 1000 Brussel
www.xerius.be - online ondernemingsloket

EUNOMIA ASBL

Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel
Adm. zetel: Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent
www.eunomia.be/nl

FORMALIS ASBL

Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel
www.formalis.be

SECUREX ONDERNEMINGSLOKET

Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
www.securex.be

PARTENA ONDERNEMINGSLOKET vzw

Kartuizersstraat 45 - 1000 Brussel
www.partena-professional.be - online ondernemingsloket

LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET vzw

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
www.liantis.be

U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET vzw

Kolonel Bourgstraat, 123-125 - 1140 Brussel
Louizalaan, 209 A - 1050 Brussel
www.ucm.be

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie vindt u meer informatie over de erkende ondernemingsloketten. Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het ganse land:

Inschrijvingsrecht in de KBO

Het inschrijvingsrecht bedraagt 101 euro per vestigingseenheid voor:

  • de inschrijving van een inschrijvingsplichtige onderneming
  • de inschrijving van een bijkomende vestiging
  • de wijziging of schrapping

Beroep

Wanneer het ondernemingsloket uw aanvraag tot (wijziging van) de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen weigert, kan u tegen die beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad binnen de dertig dagen na betekening van de weigeringsbeslissing door het loket.

Het beroep wordt ondertekend door de verzoeker en ingediend met een aangetekende brief gericht aan het volgende adres:

Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Economie, Vestigingsraad, Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege dat als volgt is samengesteld:

  • de voorzitter (een magistraat of advocaat);
  • twee bijzitters die de minister van Economie vertegenwoordigen;
  • een bijzitter die de middenstand vertegenwoordigt.

De griffier roept de partijen ten laatste 8 dagen voor de zitting op. De dossiers kunnen worden geraadpleegd door de personen die in beroep gaan of hun mandataris vanaf de oproeping voor de zitting. De Vestigingsraad mag alle maatregelen nemen om zich op de hoogte te stellen, onder andere het ondervragen van getuigen. De Vestigingsraad beraadslaagt met gesloten deuren, beslist met meerderheid van stemmen en deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep.

Terug naar boven