Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Aanvraag van een gecombineerde vergunning

Werknemer gedetacheerd in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van meer dan 90 dagen

(art. 9, 1° van het KB van 9 juni 1999)

Het soort vergunning dat zal worden afgeleverd hangt af van het land waarin de werknemer verblijft vóór zijn aankomst in België (niet-EU-land of EU-land waarin de werknemer al gedetacheerd werd).

Als de tewerkstelling in België meer dan 90 dagen duurt (in geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen):

Leidinggevende ICT of specialist ICT

  1. Bereid de nodige bijlagen (.pdf) voor
  2. Vul een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in via het digitale loket "Working in Belgium".
    Als u vragen heeft over deze toepassing, raadpleeg dan de FAQ.
Een gecombineerde vergunning aanvragen

Geldigheidsduur van de toelating tot arbeid voor de leidinggevende ICT of specialist ICT
De toelating wordt verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst of van de detachering (zie overeenkomst of missiebrief), met een maximale duur van drie jaar.

In het geval van een missie van meer dan één jaar :

  • moet de werkgever echter jaarlijks een formulier indienen, alsook een aantal documenten voorleggen die aantonen dat nog steeds voldaan wordt aan de toekenningsvoorwaarden.
  • moet de bezoldiging voldoen aan de opgelegde minimumdrempels. De indexering van de bedragen op 1 januari van elk jaar is onmiddellijk van toepassing.

Stagiair-werknemer ICT

  1. Bereid de nodige bijlagen (.pdf) voor
  2. Vul een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in via het digitale loket "Working in Belgium".
    Als u vragen heeft over deze toepassing, raadpleeg dan de FAQ.
Een gecombineerde vergunning aanvragen

Wat is de procedure?

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven