Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Werknemer die gedetacheerd is in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming (ICT)

Als de niet-Europese werknemer in België komt werken in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming, hangt de noodzaak van een toelating en het soort aan te vragen toelating af van de verblijfssituatie en de tewerkstellingsduur van de werknemer in België.

(art. 2,36° en 9,1° van het KB van 09.06.1999)

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat de werknemer "gedetacheerd kan worden in het kader van een ICT".

1) Een onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is, detacheert tijdelijk een niet EU-onderdaan voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep. De niet EU-onderdaan is vóór en tijdens deze overplaatsingsperiode aan deze in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst.

2) De werknemer beschikt over een van de drie onderstaande hoedanigheden:

 • Functie: lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit (onder het toezicht van of aangestuurd door de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming (of daarmee gelijkgestelde personen)). Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.

  Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 3 jaar

  Loon: minstens 60.998 euro vanaf 01/01/2023 en minstens 65.053 euro vanaf 01/01/2024

  Diploma: diploma waarvoor 3 jaar hogere studies vereist is

 • Functie: deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft (waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn).

  Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 3 jaar

  Loon: minstens 48.798 euro vanaf 01/01/2023 en minstens 52.042 euro vanaf 01/01/2024

  Diploma: diploma waarvoor 3 jaar hogere studies vereist is

 • Functie: de werknemer komt een opleiding volgen (opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden, loopbaanontwikkeling) met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst

  Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 1 jaar

  Loon: minstens 30.499 euro vanaf 01/01/2023, en minstens 32.526 euro vanaf 01/01/2024

  Diploma: diploma dat minstens gelijkwaardig is aan een universitair bachelordiploma

Kies in deze gevallen één van de onderstaande situaties:

De in het kader van een ICT gedetacheerde werknemer zal langer dan 90 dagen in België werken. Voordat hij naar België komt, verblijft de werknemer in een land dat niet tot de Europese Unie behoort en waarin de onderneming die hem tewerkstelt gevestigd is of is de werknemer al in het bezit van een door een ander EU-land uitgereikte ICT-vergunning.

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De in het kader van een ICT gedetacheerde werknemer zal gedurende maximaal 90 dagen in België werken. Voordat hij naar België komt, verblijft de werknemer in het (niet-Europese) land waarin de onderneming die hem tewerkstelt gevestigd is.

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

De in het kader van een ICT gedetacheerde werknemer zal gedurende maximaal 90 dagen in België werken. Voordat hij naar België komt, verblijft de werknemer in een EU-land waar hij door zijn (buitenlandse) onderneming naartoe is gestuurd ("intra-EU-mobiliteit"): de werknemer beschikt al over een door een ander EU-land uitgereikte vergunning voor een persoon die tijdelijk wordt overgeplaatst binnen een onderneming.

U hoeft geen toelating tot arbeid aan Brussel Economie en Werkgelegenheid aan te vragen om in België te mogen werken. Vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 36° van het KB van 9 juni 1999

De werknemer moet beschikken over een arbeidsovereenkomst in het uitsturende land, een opdrachtbrief (leidinggevende of specialist) of een stageovereenkomst (stagiair-werknemer) waarin de duur van de overplaatsing, de arbeidsvoorwaarden, het loon en, in het geval van een stagiair-werknemer, het opleidingsprogramma gepreciseerd zijn.

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven