Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Gedetacheerde hooggeschoolde werknemer / Gedetacheerde leidinggevende werknemer - meer dan 90 dagen in België

(art. 9, 6° en 9, 7° KB 09/06/1999)

Aanvraag

Als de tewerkstelling in België meer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

 1. Formulier
   Aanvraag van toelating tot arbeid van meer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in het buitenland - Gecombineerde vergunning
 2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
 3. Andere in te dienen documenten (gedetacheerd)

Geldigheidsduur van de toelating tot arbeid voor de leidinggevende ICT of specialist ICT
De toelating wordt verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst of van de detachering (zie overeenkomst of missiebrief), met een maximale duur van drie jaar.

In het geval van een missie van meer dan één jaar :

 • moet de werkgever echter jaarlijks een formulier indienen, alsook een aantal documenten voorleggen die aantonen dat nog steeds voldaan wordt aan de toekenningsvoorwaarden.
 • moet de bezoldiging voldoen aan de opgelegde minimumdrempels. De indexering van de bedragen op 1 januari van elk jaar is onmiddellijk van toepassing.

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer het volgende bedrag overschrijdt bij een aanvraag in 2020:

 • leidinggevende werknemer: € 71.521 (gedetacheerden: € 5.960,08 x 12; RSZ in BE: € 5.138 x 13,92),
 • hooggeschoolde werknemer: € 42.869 (gedetacheerden: € 3.572,42 x 12; RSZ in BE: € 3.079,67 x 13,92).

Bij een aanvraag in 2021:

 • leidinggevende werknemer: € 72.399 (gedetacheerden: 6.033,25 € x 12 ; RSZ in BE : 5.201,08 € x 13,92),
 • hooggeschoolde werknemer : € 43.395 (gedetacheerden: 3.616,25 x 12 ; RSZ in BE : 3.117,46 € x 13,92).

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven