Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Gedetacheerde hooggeschoolde werknemer / Gedetacheerde leidinggevende werknemer - meer dan 90 dagen in België

(art. 9, 6° en 9, 7° KB 09/06/1999)

Aanvraag

Als de tewerkstelling in België meer dan 90 dagen duurt (in geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen):

 1. Bereid de nodige bijlagen (.pdf) voor
 2. Vul een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in via het digitale loket "Working in Belgium".
  Als u vragen heeft over deze toepassing, raadpleeg dan de FAQ.
Een gecombineerde vergunning aanvragen

Geldigheidsduur

De toelating tot arbeid wordt verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximale duur van drie jaar.

Voor een tewerkstelling van meer dan één jaar :

 • moet de werkgever jaarlijks een formulier indienen, alsook enkel documenten om aan te tonen dat de toekenningsvoorwaarden nog vervuld zijn.
 • moet de bezoldiging de vastgelegde minimumdrempels blijven naleven. De indexering van de bedragen op 1 januari van elk jaar is onmiddellijk van toepassing.

Te bezorgen documenten in geval van een overeenkomst van meer dan één jaar

Jaarlijks moet de werkgever uiterlijk een maand na de verjaardag van de aflevering van de toelating tot arbeid de volgende documenten bezorgen : 

 1. een fotokopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de hele duur van de toelating tot arbeid;
 2. een kopie van de individuele rekening.

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer het volgende bedrag overschrijdt bij een aanvraag in 2023:

 • leidinggevende werknemer: € 78.704 (gedetacheerden: € 6.558,70 x 12 ; ONSS in BE : € 5.654,05 x 13,92),
 • hooggeschoolde werknemer : € 47.174 (gedetacheerden: € 3.931,17 x 12 ; ONSS in BE : € 3.388,94 x 13,92)

Bij een aanvraag in 2024:

 • leidinggevende werknemer: € 83.936 (gedetacheerden: 6.994,67 x 12 ; RSZ in BE : 6.029,89 € x 13,92),
 • hooggeschoolde werknemer : € 50.310 (gedetacheerden: 4.192,50 x 12 ; RSZ in BE : 3.614,22 € x 13,92)

Wat is de procedure?

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven