Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Een wijziging melden

Om de goede werking van het systeem te verzekeren, moet het dienstenchequebedrijf en/of de opleidingsinstelling iedere wijziging melden..

Wijziging van een goedgekeurde opleiding of de gegevens van een opleidingsinstelling

In geval van een wijziging in de gegevens van de goedkeuringsaanvraag (wijziging van opleider, aantal uren, prijs, adres of ondernemingsnummer van een externe opleidingsinstelling, ...) dient u het Opleidingsfonds dienstencheques hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Elke achterwege gebleven informatie kan immers leiden tot de gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de terugbetalingsaanvraag.

Contact
Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Opleidingsfonds dienstencheques
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

E-mail : ofdc@gob.brussels

Wijziging in de gegevens van het dienstenchequebedrijf (adres, fusie, wijziging van het ondernemingsnummer, ...)

In geval van een wijziging in de gegevens van het dienstenchequebedrijf

(wijziging van het adres of het ondernemingsnummer, fusie, statuut, ...) dient u Sodexo hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Er zal u een uittreksel van de publicatie in het Belgisch Staatsblad gevraagd worden dat de aangebrachte wijzigingen in het statuut van uw onderneming aantoont.

Contact
SODEXO
Tel.: 02 / 547 54 94
E-mail : erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com

In geval van een fusie, een wijziging in het ondernemingsnummer, ...

Indien u een officiële aanvraag indient bij de Cel Dienstencheques kan/kunnen uw opleidingsbudget en/of uw opleidingsgoedkeuringen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar de overnemende onderneming.

Contact
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

E-mail : ofdc@gob.brussels

 

Terug naar boven