Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Erkende opleidingen

Goedkeuringsdatum : tussen

Erkende opleidingen

Communiquer avec le client

Naam van de organisatie:
FORMA SERVICES SCRL

La formation a pour objet de comprendre la demande du client, de pouvoir poser les limites claires de son intervention, de sa fonction et enfin, d'être en mesure d'avoir les informations suffisantes de la part du client pour réaliser un travail de qualité.

Lees meer

Repassage

Naam van de organisatie:
FORMA SERVICES SCRL

La formation repassage permettra aux travailleurs de se familiariser avec les différents types de vêtements, de tissus, techniques de repassage et pouvoir assurer le repassage du linge de manière professionnelle chez le client.

Lees meer

Couture

Naam van de organisatie:
FORMA SERVICES SCRL

La formation couture permettra aux travailleurs de compléter leur panel de compétences en pouvant être en capacité de réparer un bouton, coudre ou réaliser un ourlet.

Lees meer

H.I.P. Schoonmaakadviezen : Werkorganisatie

Naam van de organisatie:
H.I.P. Adviesbureau Comm. V

Om het beste rendement te halen uit deze job is een goede organisatie uiterst belangrijk. Een goede planning en organisatie zorgen er voor, met minder energie, vlugger en grondiger te kunnen werken. Via het gebruik van een Werkorganisator en praktijkvoorbeelden de cursist inzichten meegeven hoe werk efficiënt in te plannen om zijn/haar werk binnen het toegewezen tijdsbestek klaar te krijgen.

Lees meer

H.I.P. Schoonmaakadviezen : Starteropleiding 3 lessen

Naam van de organisatie:
H.I.P. Adviesbureau Comm. V

Schoonmaken is een volwaardig beroep waarbij werkafspraken, beroepsfierheid, veilig werken, gestructureerd werken, juiste werkattitude, persoonlijke hygiëne evenzeer hun plaats moeten krijgen als in elk ander beroep. Via een training van 3 sessies basiskennis en vaardigheden opkrikken/bijbrengen, dat schoonmaken niet zo maar kuisen is, maar een volwaardige job, dat, met een degelijke start, werkwilligen zich kunnen wapenen tegen vooroordelen.

Lees meer

Nederlands op de Werkvloer - module A1

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Verwerven van elementaire kennis van de Nederlandse taal : - kennismaking : jezelf voorstellen - basiswoordenschat op de werkvloer : kamers van het huis-meubels-huisraad-poetsmaterialen-vervoer - basisgrammatica - eenvoudige zinnen maken, veel gebruikte werkwoorden.

Lees meer

Nederlands op de Werkvloer - module A2 vervolmaking

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Verder uitdiepen van reeds eerder verworven vaardigheden - Uitbreiding van de woordenschat in functie van de dagelijkse communicatie op de werkvloer - Basisgrammatica - zinnen maken in de tegenwoordige en de voltooide tijd -gericht op dagelijkse conversatie met de klant en de kantoormedewerkers.

Lees meer

Nederlands op de Werkvloer - module A2 basis

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Voeren van een basisconversatie op de werkvloer in de Nederlandse taal : - verder uitdiepen van reeds eerder verworven vaardigheden - uitbreiding van de woordenschat op de werkvloer : kamers van het huis-meubels-huisraad-poetsmaterialen-vervoer - basisgrammatica -eenvoudige zinnen maken, opdrachten begrijpen, noden verduidelijken gericht op de concrete situaties op de werkvloer.

Lees meer

Klantgerichte communicatie voor huishoudhulpen

Naam van de organisatie:
Anigee Communication SPRL

Beknopte inhoud : als visitekaartje van de dienstenonderneming dient de huishoudhulp zich op de juiste manier te gedragen (discretie en respect voor privacy van de klant), positief en assertief te communiceren en klantgericht te denken en te handelen. Verband met de uitgeoefende functie : deze communicatieve en klantgerichte vaardigheden zijn een vereiste en een meerwaarde bij de uitoefening van het beroep als huishoudhulp.

Lees meer

Technologie des produits : comprendre et utiliser correctement les moyens chimiques mis à disposition pour le nettoyage à domicile

Naam van de organisatie:
IBFFP (BRUXELLES FORMATION)

Le travailleur apprendra : - à distinguer le type de salissures à enlever, - à reconnaître le type de produits en fonction du PH, - les actions d'un produit de nettoyage ainsi que son dosage, - à repérer rapidement un produit, - les impacts de ces produits sur les revêtements.

Lees meer

Stress Burn-out

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

Aan de hand van theoretische duiding en praktische oefeningen worden de deelnemers bekend gemaakt met stress, de klachten, tips kwestie omgang en preventie. Dit alles wordt aangeleerd met oog op een meer duurzame tewerkstelling.

Lees meer

Professionele Schoonmaaktechnieken

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om uit een lijst van 10 verschillende modules 3 modules te kiezen om zo een opleiding op maat samen te stellen, waarin basisbegrippen en schoonmaakhandelingen aangeleerd worden om op een ergonomisch verantwoorde wijze tot een professioneel schoonmaakresultaat te komen in een thuisomgeving. Deze modules zijn: inleidende basisprincipes (1), schoonmaakmiddelen (2), interieuronderhoud-basisprincipes (3), interieuronderhoud- een stap verder (4), sanitaironderhoud (5), vloeronderhoud (6), hygiëne (7) en milieubewust schoonmaken (8), samenvatting van schoonmaaktips (9) en efficiënt werken in een notendop (10).

Lees meer

Veilig Werken

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

Deelnemers worden bewust gemaakt van aanwezige risico's op de werkplek zodat zij hun gedrag daarop kunnen afstemmen. Gangbare veiligheidsmaatregelen ivm elektriciteit, gassen, brand,... worden toegelicht. Deelnemers krijgen tevens preventie tips rond vallen en struikelen.

Lees meer

EHBO - Basisprincipes

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

Omdat de meeste ongevallen gebeuren in en rond het huis is het van belang dat dienstencheque-medewerkers die in een thuisomgeving werken, risico's leren herkennen en hun gedrag hierop kunnen afstemmen. Zij leren wat gedaan bij beginnende brand, gasontsnapping, elektrocutie of vergiftiging en worden bewust gemaakt van de basisprincipes van de eerste hulp.

Lees meer

Communicatie voor beginners

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

De deelnemers krijgen aan de hand van theoretische inzichten en praktijkgerichte oefeningen een duidelijker zicht op hun eigen manier van communiceren. De deelnemers leren om op een correcte en efficiënte manier met klanten te communiceren en om te gaan. Op termijn kan hierdoor o.a. een grotere tevredenheid en meer voldoening met het werk worden bereikt.

Lees meer

Communicatie voor gevorderden

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

In de module Communicatie voor gevorderden zoomen we verder in op omgang met moeilijke klanten. Communicatie begrijpen en assertief reageren is hiervoor belangrijk. Naast een kleine theoretische uiteenzetting over communicatie, feedback en assertiviteit gaan we het grootste deel van de vorming in praktijk oefenen. Hoe kunnen we begrenzen en toch in relatie blijven, hoe kunnen we vrij snel de vertrouwensrelatie installeren, open en gesloten vragen stellen, feedback geven en ontvangen.

Lees meer

Deontologie

Naam van de organisatie:
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN vzw

De deelnemers werken allen als schoonmaker in de thuiszorg. In deze module wordt interactief gewerkt rond afspraken over bepaalde handelingen die gemaakt werden om alle personeelsleden dezelfde richtlijnen te geven in hun omgang met elkaar, met de organisatie en met de klanten.

Lees meer

Aide Ménagère Module 11

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Objectif de cette formation est de perfectionner les techniques de base de la travailleuses titres-services et de lui apporter une réelle expertise professionnelle. Cette formation se décompose en quatre modules complémentaires. Il porte sur : Le repassage

Lees meer

Aide Ménagère Module 12

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Objectif de cette formation est de perfectionner les techniques de base de la travailleuses titres-services et de lui apporter une réelle expertise professionnelle. Cette formation se décompose en quatre modules complémentaires. Il porte sur : Le repassage (perfectionnement)

Lees meer

Onderhoud vloeren

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijden de opleiding 'onderhoud vloeren' leren de deelnemers hoe ze verschillende soorten vloeren het best reinigen en onderhouden. Er wordt stilgestaan bij verschillende producten en materialen die ze kunnen gebruiken voor het reinigen van vloeren, het gevaar van het mengen van producten, het herkennen van natuursteen,... Het verband tussen de opleiding 'onderhoud verschillende vloeren' en de uitgeoefende functie van de dienstenchequewerknemer(s) ligt dan ook voor de hand. Het kennen en toepassen van de correcte reinigings- en onderhoudstechnieken zorgt immers voor een beter functioneren op de werkvloer van de betrokken werknemer.

Lees meer

Strijken

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijdens de strijkopleiding leren de deelnemers hoe ze verschillende kledingstoffen en diverse textielsoorten best strijken. Aflezen van pictogrammen op kledij-etiketten. Aan de hand daarvan leren ze hoe de strijk tot een minimum te beperken door bijv. een correcte werkvolgorde aan te leren. Deze opleiding strijken zorgt voor een beter en efficiënter functioneren van de dienstenchequewerknemers in hun job als thuishulp.

Lees meer

Productkennis

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijdens de opleiding 'productkennis' leren de deelnemers de indeling van de reinigingsmiddelen kennen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zeep, synthetische reinigingsmiddelen, speciale schoonmaakmiddelen, onderhoudsmiddelen, gecombineerde middelen en desinfecteermiddelen. Zij leren ook de gevaren van bepaalde reinigingsmiddelen kennen en leren zich te beschermen tegen deze gevaren. Het verband tussen de opleiding 'productkennis' en de uitgeoefende functie van de dienstenchequewerknemer(s) ligt dan ook voor de hand. Het kennen en gebruiken van de correcte reinigings- en onderhoudsproducten en -materialen zorgt immers voor een beter functioneren op de werkvloer van de betrokken werknemer.

Lees meer

Onderhoud sanitair

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijdens de opleiding 'onderhoud sanitair' leren de deelnemers hoe ze verschillende sanitaire ruimtes (badkamer en toilet) moeten reinigen en onderhouden. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de essentiële taken, de werkvolgorde, de productkennis en het onderhoud van de delicate materialen. Het verband tussen de opleiding 'onderhoud sanitair' en de uitgeoefende functie van de dienstenchequewerknemer(s) ligt dan ook voor de hand. Het kennen en toepassen van de correcte reinigings- en onderhoudstechnieken zorgt immers voor een beter functioneren op de werkvloer van de betrokken werknemer.

Lees meer

Onderhoud Verticale Oppervlakken

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijdens de opleiding 'onderhoud verticale oppervlakken' leren de deelnemers hoe ze verticale oppervlakken moeten reinigen. Het gaat hier niet alleen over het reinigen van ramen maar ook over het reinigen van deuren uit verschillende materialen, (tegel)muren, spiegels,... Er wordt onder andere stilgestaan bij verschillende producten en materialen die ze kunnen gebruiken en het gevaar van het mengen van producten. Het verband tussen de opleiding 'onderhoud verticale oppervlakken' en de uitgeoefende functie van de dienstenchequewerknemer(s) ligt dan ook voor de hand. Het kennen en toepassen van de correcte reinigings- en onderhoudstechnieken zorgt immers voor een beter functioneren op de werkvloer van de betrokken werknemer.

Lees meer

Werkorganisatie

Naam van de organisatie:
ATMETIS BVBA

Tijdens de opleiding 'werkorganisatie' leren de deelnemers hun werk te organiseren aan de hand van de bevuilingsgraad van de verschillende ruimtes. In de opleiding wordt besproken welke werkvolgorde ze moeten hanteren, welke ruimtes voorrang krijgen bij het schoonmaken, hoe de werkplek moet achtergelaten worden,... Het verband tussen de opleiding 'werkorganisatie' en de uitgeoefende functie van de dienstenchequewerknemer(s) ligt dan ook voor de hand. Het kunnen organiseren van de uit te voeren opdracht zorgt immers voor een beter functioneren op de werkvloer van de betrokken werknemer.

Lees meer

Professioneel omgaan met klanten voor huishoudhulpen

Naam van de organisatie:
VOKANS VZW

Inhoud : Professioneel omgaan met klanten. - Verwachtingen van een professionele huishoudhulp in contact met klanten. - Verschillende manieren om in contact met klanten professioneel te reageren. - Toepassing van professioneel klantencontact door middel van situatieoefeningen. De deelnemers ronden af met een aantal werkpunten waarmee door de werkgever een persoonlijk actieplan kan opgemaakt worden. Dit heeft als doel het gedrag ook effectief bij te sturen en te veranderen. Huishoudhulpen stoten in hun contact met de klant vaak op 'andere sociale verwachtingen' of cultuurverschillen. Tijdens de opleiding reiken we hen een sociaal kader om binnen te handelen.

Lees meer

Opfrismodule schoonmaak

Naam van de organisatie:
Job en Co VZW

Opfriscursus Schoonmaak die opgedeeld is in blokken van 1 of 2 uur. Inhouden zijn : basisinformatie, soorten onderhoudsbeurten, sanitair dagelijks, interieur dagelijks, sanitair periodiek, interieur periodiek, stofwissen, moppen, ramen poetsen, trappen poetsen, of een thema op vraag. Bedoeling is om werknemers de mogelijkheid te bieden (een deel van de theoretische kennis over en de praktische vaardigheden van schoonmaken te herhalen en extra in te oefenen. Ergonomie zit hier automatisch in vervat. Dit komt de kwaliteit van het werk, zelfzorg en duurzame tewerkstelling ten goed.

Lees meer

Jobcoaching

Naam van de organisatie:
Groep INTRO vzw

De inhoud richt zich niet op technische vaardigheden zoals leren strijken of leren poetsen bijvoorbeeld. Het gaat wel om arbeidsattitude en -motivatie (en alles wat hieronder aangekruist staat). Extra aandacht gaat naar zelfstandigheid, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Daarbij houdt Groep INTRO rekening met de eigenheid van een DCO : vaak deeltijds werkenden, nogal wat kortgeschoolden, verschillend waarden- en normenkader werkgever/klant en werknemer, nood aan taalcoaching, enz. Zoniet dan kost het 68 euro per uur. plus 0,4 euro per km. geen BTW.

Lees meer

Preventie van rug- en andere fysieke problemen

Naam van de organisatie:
IDEWE VZW

Deze vorming is toegespitst op het voorkomen van overbelastingsletsels die een verband tonen met de fysieke belasting tijdens het uitvoeren van dagdagelijkse taken : tillen van lasten, aanhouden van ongunstige lichaamshoudingen tijdens poetsen, bedeling van eten, strijken, boodschappen doen, hulpbehoevenden verplaatsen, enz... Naast een korte theoretische basiskennis over mogelijke risicofactoren, worden eenvoudige en efficiënte werkmethoden aangeleerd en wordt gezocht naar oplossingen om problemen te voorkomen.

Lees meer

Beroepsgeheim en privacy

Naam van de organisatie:
Yamas Communicatie BVBA

1) Wat betekent 'beroepsgeheim' en 'privacy' voor de huishoudhulp 2) Vertrouwen 3) Gepast reageren : de 10 geboden van privacy en beroepsgeheim 4) Cases : hoe zou je reageren in volgende situaties ?

Lees meer

Veilig en planmatig fietsen

Naam van de organisatie:
VOKANS VZW

De deelnemers leren veilig fietsen op de weg. De wegcodes worden opgefrist en er worden tips gegeven om defensief een traject af te leggen. De deelnemers leren ook plannen en organiseren om hun huisbezoeken efficiënt te laten verlopen.

Lees meer

Omgaan met moeilijke klanten

Naam van de organisatie:
Yamas Communicatie BVBA

1) De situatie van vandaag 2) De krachten van de eerste indruk 3) Assertiviteit / agressiviteit 4) Correct communiceren met elkaar 5) Omgaan met moeilijk gedrag : klagers - mensen die op alles commentaar hebben / agressievelingen.

Lees meer

Fijn dat ik positief kan zijn (2 X 3 u.)

Naam van de organisatie:
VIAC vzw

Hoe kunnen dienstenchequewerknemers professioneel blijven werken ? Gevoelens bepalen reacties op wat gezien en gehoord wordt op het werk. De gedachten die ontstaan op basis van emoties kunnen echter een slechte raadgever zijn in het handelen. De dienstenchequemedewerker moet dan ook zijn 'gezond verstand' leren gebruiken om allerlei problemen op positieve wijze op te lossen.

Lees meer

Praktijkgerichte training professionele schoonmaak voor uitvoerders in dienstenchequeverband - MODULE 2

Naam van de organisatie:
Team at Work BVBA

De noodzaak om op een professionele, maar vooral efficiënte en kwaliteitsvolle manier de schoonmaakdienst in een particuliere omgeving te verlenen dringt zich op omdat enerzijds de verwachtingen en anderzijds de vereisten ten aanzien van een meetbaar resultaat voor de aanvrager belangrijker worden. Schoonmaak is een vak dat om inzicht, vaardigheden en kennis vraagt en die de nodige training vereist. In deze praktijkgerichte training worden mensen opgeleid om op een zelfstandige wijze en met kennis van zaken de schoonmaakdienst te kunnen verlenen bij hun klant.

Lees meer

Praktijkgerichte training professionele schoonmaak voor uitvoerders in dienstenchequeverband - MODULE 3

Naam van de organisatie:
Team at Work BVBA

De noodzaak om op een professionele, maar vooral efficiënte en kwaliteitsvolle manier de schoonmaakdienst in een particuliere omgeving te verlenen dringt zich op omdat enerzijds de verwachtingen en anderzijds de vereisten ten aanzien van een meetbaar resultaat voor de aanvrager belangrijker worden. Schoonmaak is een vak dat om inzicht, vaardigheden en kennis vraagt en die de nodige training vereist. In deze praktijkgerichte training worden mensen opgeleid om op een zelfstandige wijze en met kennis van zaken de schoonmaakdienst te kunnen verlenen bij hun klant.

Lees meer

Praktijkgerichte training professionele schoonmaak voor uitvoerders in dienstenchequeverband - MODULE 4

Naam van de organisatie:
Team at Work BVBA

De noodzaak om op een professionele, maar vooral efficiënte en kwaliteitsvolle manier de schoonmaakdienst in een particuliere omgeving te verlenen dringt zich op omdat enerzijds de verwachtingen en anderzijds de vereisten ten aanzien van een meetbaar resultaat voor de aanvrager belangrijker worden. Schoonmaak is een vak dat om inzicht, vaardigheden en kennis vraagt en die de nodige training vereist. In deze praktijkgerichte training worden mensen opgeleid om op een zelfstandige wijze en met kennis van zaken de schoonmaakdienst te kunnen verlenen bij hun klant.

Lees meer

Praktijkgerichte training professionele schoonmaak voor uitvoerders in dienstenchequeverband - MODULE 5 (op het terrein)

Naam van de organisatie:
Team At Work BVBA

De noodzaak om op een professionele, maar vooral efficiënte en kwaliteitsvolle manier de schoonmaakdienst in een particuliere omgeving te verlenen dringt zich op omdat enerzijds de verwachtingen en anderzijds de vereisten ten aanzien van een meetbaar resultaat voor de aanvrager belangrijker worden. Schoonmaak is een vak dat om inzicht, vaardigheden en kennis vraagt en die de nodige training vereist. In deze praktijkgerichte training worden mensen opgeleid om op een zelfstandige wijze en met kennis van zaken de schoonmaakdienst te kunnen verlenen bij hun klant.

Lees meer

Praktijkgerichte training professionele schoonmaak voor uitvoerders in dienstenchequeverband - MODULE 6 (op het terrein)

Naam van de organisatie:
Team At Work BVBA

De noodzaak om op een professionele, maar vooral efficiënte en kwaliteitsvolle manier de schoonmaakdienst in een particuliere omgeving te verlenen dringt zich op omdat enerzijds de verwachtingen en anderzijds de vereisten ten aanzien van een meetbaar resultaat voor de aanvrager belangrijker worden. Schoonmaak is een vak dat om inzicht, vaardigheden en kennis vraagt en die de nodige training vereist. In deze praktijkgerichte training worden mensen opgeleid om op een zelfstandige wijze en met kennis van zaken de schoonmaakdienst te kunnen verlenen bij hun klant.

Lees meer

Jij bent iemand met stijl

Naam van de organisatie:
Training Solutions NV

In de opleiding wordt gewerkt aan : het stimuleren van een passende houding t.o.v. werk, materiaal, huis- en veiligheidsregels. Het accent wordt gelegd op : verbeteren van zelfkennis en leren assertief te zijn op een positieve manier.

Lees meer

Cours de Français

Naam van de organisatie:
Zimmerman Mary Ghislaine

Les cours de Français ont pour objectif - D'apprendre aux travailleurs à mieux communiquer avec leurs clients et au sein de leur entreprise. - Savoir se présenter en clientèle - Savoir s'exprimer, lire, écrire, comprendre. - Connaître le vocabulaire ayant rapport avec leur métier.

Lees meer

Respect voor jezelf en anderen

Naam van de organisatie:
VOKANS VZW

In deze opleiding leren we de deelnemer de courante gedragscodes, beleefdheidsnormen en discretie die zij/hij voor de dag dient te leggen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hygiëne, kledij en lichaamshouding. Hoe laat ik een positieve eerste indruk na? Als dienstenchequewerknemer is het belangrijk dat de klant een positieve indruk heeft van zijn poetshulp. De klant zal extra tevreden zijn indien de poetshulp beleefd is en gewenste omgangsvormen aan de dag legt.

Lees meer

NODW 1 Nederlands op de werkvloer

Naam van de organisatie:
VOKANS VZW

In deze opleiding verhogen wij de beroepstechnische competenties van de medewerkers op het gebied van productkennis en poetstechnieken dmv taalondersteuning. De anderstalige medewerkers werken als huishoudhulpen in een dienstenchequeonderneming.

Lees meer

Sleutelen aan sleutelcompetenties

Naam van de organisatie:
VOKANS VZW

De deelnemers leren spelenderwijs de competenties die een huishoudhulp moet bezitten én zien het belang daarvan in. Door opdrachten, rollenspelen, vragen en andere methodieken staan ze stil bij de sleutelcompetenties van een huishoudhulp. Die krijgen op die manier betekenis en worden onmiddellijk aan de realiteit getoetst via situatieschetsen. Hij/zij kan uit de diverse realistische situatieschetsen en rollenspelen leren uit de inbreng van anderen en lesgever. Tips en trucs worden meegegeven om competenties positief te laten evolueren. Die kunnen dan in de dagdagelijkse praktijk worden meegenomen.

Lees meer

EHBO voor de huishoudhulp (1 u. 15 minuten)

Naam van de organisatie:
Explorensia VOF

De deelnemers leren de eerste hulp toedienen bij kwetsuren die zijzelf kunnen oplopen tijdens hun werksituatie en leren hoe te reageren om ernstige acute situaties die kunnen optreden bij de klant. De deelnemers leren wat ze kunnen doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden en zichzelf niet(verder) in gevaar te brengen. Verschillende soorten kwetsuren worden besproken vanuit het oogpunt van de werksituatie van medewerk(st)er. Er wordt ook steeds besproken hoe de medewerk(st)er deze situaties zoveel mogelijk preventief kan voorkomen. Het is de bedoeling alle handelingen praktisch in te oefenen.

Lees meer

L'utilisation des produits d'entretien à domicile

Naam van de organisatie:
IPSO SPRL

Contenu de la formation : Apprendre et utiliser dans les règles de sécurité les bons produits pour être efficace en qualité tout en respectant les règles environementale et éviter toute détérioration des revêtements.

Lees meer

Le nettoyage des différents type de sols et de revêtement à domicile

Naam van de organisatie:
IPSO SPRL

Contenu : Reconnaissance des différents revêtements. Les méthodes pour le nettoyage efficace des revêtements. A faire,....à ne pas faire. Lien : Connaître et reconnaître les revêtements pour éviter toute déterioration. Utiliser des méthodes de travail efficace et ergonomique.

Lees meer

La connaissance des matériaux

Naam van de organisatie:
ALBA CONCEPT SA

Acquérir les connaissances et le comportement professionnel nécessaires à l'entretien des différents matériaux (sols, mobilier, appareils, etc) rencontrés chez le client. Reconnaître les matériaux et leurs caractéristiques, ainsi que l'influence positive ou négative que les différents produits peuvent avoir sur leurs structures, choisir les solutions optimales pour les conserver propres et en bon état.

Lees meer

Physique et chimie du nettoyage : principes de base

Naam van de organisatie:
ALBA CONCEPT SA

Acquérir les connaissances et le comportement professionnel nécessaire afin d'utiliser à bon escient les produits de nettoyage disponibles chez le client. Les principaux sujets sont : la connaissance des différentes souillures, le pouvoir et les limites de l'eau, le PH ses avantages et ses dangers, la connaissance des produits courants et leur propriété, la lecture des étiquettes et leur interprétation en termes de qualité et de dangers pour les personnes et les revêtements.

Lees meer

L'organisation du travail de nettoyage

Naam van de organisatie:
ALBA CONCEPT SA

Acquérir un comportement logique et professionnel pour exécuter les tâches de nettoyage chez le client, respecter les règles comportementales de base dans la relation avec le client, mettre à profit les connaissances acquises dans les formations techniques pour penser sont travail, éviter les routines inutiles, dialoguer efficacement et harmonieusement avec son client et rendre ainsi un service optimal.

Lees meer

Préparation de repas équilibrés et nutrition

Naam van de organisatie:
FORMA SERVICES SCRL

La formation a pour but de conscientiser le personnel des titres-services à une bonne gestion de l'aide à la préparation des repas équilibrés auprès de leurs clients, mais également pour eux-mêmes. Différents sujets seront abordés tels que l'équilibre alimentaire, les bonnes et mauvaises sources de graisse, les méthodes de préparation des repas sains et rapides,... A l'appui, un atelier culinaire de quelques préparations courantes (purée, sauce blanche, cuisson pratique des légumes cuits au micro-onde,...). Chaque participant recevra des livrets de recettes et des échantillons de produits.

Lees meer
Terug naar boven