Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Steun verkrijgen voor opleidingen : Nieuwe dienstencheque-werknemers

1. Voor de nieuwe doelgroepwerknemers

Het erkende dienstenchequebedrijf heeft recht op een specifieke subsidie voor de werknemers die vóór de aanvang van hun contract uitkeringsgerechtigd volledig werkloos waren of een leefloon ontvingen. Wat zijn de voorwaarden? De werknemer dient binnen de drie maanden na zijn indiensttreding een opleidingstraject te volgen.

Herinnering: Per jaar moet 60% van de door elke vestigingseenheid van de erkende onderneming nieuw aangeworven werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques niet-werkende of deeltijds werkende werkzoekenden of begunstigden van het leefloon zijn.

Hoe vraagt u een subsidie aan bij het Opleidingsfonds dienstencheques voor de "60%-doelgroep"?

 1. Selecteer de gewenste goedgekeurde externe opleidingen.
 2. Schrijf uw werknemers voor de opleidingen in.
 3. Laat uw werknemers de opleidingen volgen.
 4. Vraag een terugbetaling aan.

Opleidingen

Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 9 uur opleidingen die door het Opleidingsfonds goedgekeurde externe opleidingen moeten zijn.

Voorbeeld : een werknemer uit de 60%-doelgroep wordt op 5 januari in dienst genomen en volgt het volgende opleidingsparcours: 7 februari: 4 uren opleiding "Organisatie van het poetsen bij klanten" – E481 20 februari: 4 uren opleiding "Ergonomie" – E493 3 maart: 6 uren opleiding "Onderhoudsproducten" – E326 2 april: 4 uren opleiding "Doeltreffend werken" – E290 Het opleidingsparcours duurt hier 18 uren. Het bedrijf kan bijgevolg € 350 verkrijgen uit het opleidingsfonds dienstencheques.

Terugbetaling

 • Deze steun bedraagt:

  • € 150 voor een opleidingstraject van minimaal 9 uur 
  • € 350 voor een opleidingstraject van minimaal 18 uur

  Er wordt slechts één aanvraag per dienstenchequewerknemer in aanmerking genomen.

  Het dienstenchequebedrijf ontvangt dit bedrag (€ 150 of € 350) zonder dat zijn toegekend opleidingsbudget verminderd wordt. Een bedrijf dat zijn budget opgebruikt heeft, kan dus nog altijd die terugbetaling verkrijgen.

  De tussenkomsten via andere instanties (bijvoorbeeld de opleidingscheques, het betaald educatief verlof, enz.) worden van de subsidie afgetrokken.

 • Vul het formulier in en stuur het op, met de bewijsstukken, uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

  1. Log in op MijnBEW.
   Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan. 
   Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account
  2. Selecteer het formulier "Terugbetaling/Subsidie".
  3. Vul de steunaanvraag in MijnBEW in.
  4. Kies in deel 2 van het formulier : 
   • de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten of
   • een subsidie voor een nieuwe werknemer.

  Vul de steunaanvraag in.

2.  Voor de nieuwe werknemers van het PC 322.01

Naast de steunmaatregelen voor dienstenchequebedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hierboven), bestaat er ook een Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, Vorm DC. Dit fonds werd opgericht door de sociale partners van de sector en is voor het hele land bevoegd.

Indien uw nieuwe werknemers ressorteren onder het paritair subcomité 322.01, kan u een tegemoetkoming aanvragen bij het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques.

Nuttige links

Opleidingskalender van het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques
Alle dienstenchequebedrijven kunnen hun werknemers inschrijven voor deze opleidingen.

Terug naar boven