Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Een opleiding laten goedkeuren of aanpassen

Organiseert u een opleiding voor dienstenchequewerknemers? Laat uw opleiding goedkeuren zodat de dienstenchequebedrijven die Brusselse dienstencheques uitgeven kunnen genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten. Iedere wijziging aan een reeds goedgekeurde opleiding moet worden gemeld.

Enkel voor goedgekeurde opleidingen kan een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten voor dienstenchequewerknemers verkregen worden.

De opleidingen worden goedgekeurd voor een beperkte periode van 5 jaar.

 • De opleiding moet gericht zijn op de ontwikkeling van de werknemer in zijn functie of zijn doorstroming binnen dezelfde onderneming of naar een andere sector.

  Zo wordt een opleiding goedgekeurd als ze:

  • één van de volgende thema's behelst: attitude, omgang met de klanten, communicatie, assertiviteit, zin voor initiatief en klantgerichtheid, ergonomie, doeltreffende organisatie, veiligheid en hygiëne, EHBO, gebruik van het Nederlands/Frans/Engels op de werkvloer, leren van gebarentaal, ...;
  • de dienstenchequewerknemer helpt er professioneel op vooruit te gaan via een specialisatie of beroepsdoorstroming binnen de dienstenchequesector of naar eender welke andere sector;
  • voldoet aan de onderstaande vereisten voor kwaliteitsvolle opleiding.​​

  Een nieuwe opleiding organiseren, daar begin je niet onvoorbereid aan. Voordat men een aanvraag voor goedkeuring van een opleiding indient, moet men ervoor zorgen dat die aan bepaalde vereisten beantwoordt. De opleiding moet:

  • duidelijke en precieze doelstellingen bevatten die aan de doelgroep zijn aangepast. Welke doelstelling wil de organisator bereiken door het personeel op te leiden? Wie wil men opleiden, en met welk doel? Er moet nauwkeurig aangegeven worden wat elke persoon moet kunnen en kennen op het eind van de opleiding;
  • inhouden bevatten die toelaten de doelstellingen te bereiken. De beoogde vragen en activiteiten moeten relevant zijn voor de doelstellingen van de opleiding;
  • een methodologie en structuur volgen die vooraf zijn vastgelegd. Inhouden onderwijzen, dat moet je goed voorbereiden. Men moet bepalen welke lesmethodes zullen worden toegepast en hoe die op elkaar aansluiten;
  • kwalitatief didactisch materiaal voorzien. Er moeten documenten bezorgd worden aan de cursisten opdat ze de opleiding kunnen volgen en achteraf zaken kunnen herbekijken. De lesgever gebruikt zelf een syllabus of documenten die relevant moeten zijn;
  • gegeven worden door gekwalificeerde lesgevers. Ze moeten expert zijn in het beoogde domein en hebben liefst een onderwijsopleiding genoten;
  • geëvalueerd worden. Het gaat er daarbij niet om de kennis van de deelnemers te beoordelen maar wel om na te gaan of de opleiding is tegemoetgekomen aan de doelstellingen en de verwachtingen. Indien nodig gebeurt dit anoniem. Het opleidingsproject moet aangeven op welke manier de opleiding zal worden geëvalueerd eenmaal ze is afgerond;
  • geüpdatet worden naargelang de evolutie van het beroep en van de geldende wetgeving.

  Een brede waaier aan opleidingen komen in aanmerking voor een erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Opleidingsfonds dienstencheques).
  Bekijk de lijst van reeds erkende opleidingen.

 • Interesse om uw opleidingen te laten erkennen ? Voor het begin van de opleiding: vul het formulier in en stuur het samen met de bijlagen op.

  1. Log in op MijnBEW.
   Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan. 
   Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
  2. Selecteer het goedkeuringsformulier voor een fysieke opleiding.
  3. Vul de goedkeuringsaanvraag in MijnBEW in.
   Download desgewenst het hulpbestand om het formulier in te vullen (.pdf).
  4. Verklaar in deel 2 van het formulier of u : 
   • een erkend dienstenchequebedrijf bent of 
   • een externe opleider bent.

  Vul de goedkeuringsaanvraag in.

 • Uw dienstencheque-werknemers beschikken over de nodige competenties en technologie om opleidingen op afstand te volgen?

  Dan kunt u voortaan een goedkeuring aanvragen om uw opleidingen op afstand te geven.

  Dit soort opleidingen moet echter aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. de aanvraag voor de goedkeuring van een opleiding op afstand moet aantonen dat een dergelijke opleiding ofwel een gelijkaardig voordeel oplevert als een opleiding ter plaatse, ofwel een bijkomend of een ander voordeel oplevert wat betreft de doeltreffendheid ervan en de meerwaarde voor de werknemer.
   In alle gevallen bevat de aanvraag een motivatie die aantoont dat het collectieve aspect van een opleiding in groep niet van primordiaal belang is voor de werknemer die vanop afstand opgeleid wordt;
  2. de opleiding moet een rechtstreekse interactie mogelijk maken tussen de werknemer en de lesgever alsook met de andere deelnemers;
  3. de opleiding wordt uitsluitend tijdens de werkuren gegeven zoals die zijn opgenomen in het arbeidsreglement van de werkgever, van maandag tot vrijdag, door een lesgever die de opleiding geeft via een communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat de opleiding begrepen wordt en dat er een uitwisseling is tussen de werknemers die aan de opleiding deelnemen;
  4. vóór de opleiding ontvangt elke ingeschreven werknemer enerzijds educatieve software die de werknemer de te volgen stappen uitlegt om in te loggen op de aangeboden opleiding en anderzijds een pedagogische ondersteuning die bestaat uit de inhoud van de opleiding. 

  Vul het formulier en de bijlagen in en stuur ze op vóór het begin van de opleiding.  

  1. Log in op MijnBEW.
   Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan. 
   Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
  2. Selecteer het goedkeuringsformulier voor een opleiding of afstand.
  3. Vul de goedkeuringsaanvraag in MijnBEW in.
   Download desgewenst het hulpbestand om het formulier in te vullen (.pdf).
  4. Verklaar in deel 2 van het formulier of u : 
   • een erkend dienstenchequebedrijf bent of 
   • een externe opleider bent.

  Vul de goedkeuringsaanvraag in.

   

  1. Als de opleiding vóór 15.11.2015 (door de federale overheid) werd goedgekeurd:
   Is de opleiding niet langer goedgekeurd, behalve als ze in 2022 werd hernieuwd. Eventueel zal er een nieuwe erkenningsaanvraag (en geen hernieuwingsaanvraag) moeten worden ingediend.
  2. Als de opleiding tussen 15.11.2015 en 31.12.2021 werd goedgekeurd (door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):
   Is de opleiding goedgekeurd tot en met 31.12.2023.
  3. Als de opleiding vanaf 01.01.2022 werd goedgekeurd (door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):
   Is de opleiding goedgekeurd gedurende vijf jaar, vanaf de datum van de beslissing over de goedkeuring.

  Met het oog op een efficiënte behandeling van de aanvragen, verzoeken wij u in elk geval de door het bestuur meegedeelde termijnen in acht te nemen.

  Zodra de wettelijke termijnen voorbij zijn, zullen uw goedkeuringen worden verwijderd. U zal dan een nieuwe goedkeuringsaanvraag moeten indienen vóór het begin van de opleiding.

 • Indien u de goedkeuring na deze geldigheidsperiode wenst te behouden, moet u minstens twee maanden vóór het verstrijken van deze datum een aanvraag tot hernieuwing indienen.

  Uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum het formulier en de bijlagen invullen en opsturen.

  1. Log in op MijnBEW.
   Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan. 
   Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
  2. Selecteer het hernieuwingsformulier voor de goedkeuring van een opleiding.
  3. Vul de hernieuwingsaanvraag in MijnBEW in.
  4. Verklaar in deel 2 van het formulier of u : 
   • een erkend dienstenchequebedrijf bent of 
   • een externe opleider bent.

  Vul de hernieuwingsaanvraag in.

 • Wanneer een dienstenchequebedrijf of een externe opleidingsverstrekker een goedkeuringsaanvraag naar het Brusselse Opleidingsfonds dienstencheques verstuurt, wordt deze eerst behandeld door de medewerkers van het fonds om na te gaan of de aanvraag ontvankelijk is. Als dit het geval is, wordt het dossier verstuurd naar het Secretariaat van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques die elke maand samenkomt.

  De commissie is samengesteld uit verschillende leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van het kabinet van de bevoegde minister. Ze hebben allen stemrecht. Het bestuur stelt de dossiers voor maar heeft geen stemrecht.

  Op basis van het door de commissie voorgestelde advies neemt de bevoegde minister of zijn afgevaardigde een beslissing.

  Deze beslissing wordt u via digitale weg meegedeeld.

 • Eens u de goedkeuring heeft ontvangen, mag u uw opleiding zo vaak als nodig organiseren en de terugbetaling van de opleidingskosten aanvragen.

   

Terug naar boven