Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Een opleiding laten goedkeuren of aanpassen

Organiseert u een opleiding voor dienstenchequewerknemers? Laat uw opleiding goedkeuren zodat de dienstenchequebedrijven die Brusselse dienstencheques uitgeven kunnen genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten. Iedere wijziging aan een reeds goedgekeurde opleiding moet worden gemeld.

Enkel voor goedgekeurde opleidingen kan een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten voor dienstenchequewerknemers verkregen worden.

 • De opleiding moet gericht zijn op de ontwikkeling van de werknemer in zijn functie of zijn doorstroming binnen dezelfde onderneming of naar een andere sector.

  Zo wordt een opleiding goedgekeurd als ze:

  • één van de volgende thema's behelst: attitude, omgang met de klanten, communicatie, assertiviteit, zin voor initiatief en klantgerichtheid, ergonomie, doeltreffende organisatie, veiligheid en hygiëne, EHBO, gebruik van het Nederlands/Frans/Engels op de werkvloer, leren van gebarentaal, ...;
  • de dienstenchequewerknemer helpt er professioneel op vooruit te gaan via een specialisatie of beroepsdoorstroming binnen de dienstenchequesector of naar eender welke andere sector.

  Een brede waaier aan opleidingen komen in aanmerking voor een erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Opleidingsfonds dienstencheques).
  Bekijk de lijst van reeds erkende opleidingen.

 • Interesse om uw opleidingen te laten erkennen ? Voor het begin van de opleiding: vul het formulier in en stuur het samen met de bijlagen op.
  Download de hulp indien nodig.

  Vul de goedkeuringsaanvraag voor een opleiding in

  Stuur de documenten naar het vermelde adres in het formulier.

 • Wanneer een dienstenchequebedrijf of een externe opleidingsverstrekker een goedkeuringsaanvraag naar het Brusselse Opleidingsfonds dienstencheques verstuurt, wordt deze eerst behandeld door de medewerkers van het fonds om na te gaan of de aanvraag ontvankelijk is. Als dit het geval is, wordt het dossier verstuurd naar het Secretariaat van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques die elke maand samenkomt.

  De commissie is samengesteld uit verschillende leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van het kabinet van de bevoegde minister. Ze hebben allen stemrecht. Het bestuur stelt de dossiers voor maar heeft geen stemrecht.

  Op basis van het door de commissie voorgestelde advies neemt de bevoegde minister of zijn afgevaardigde een beslissing.

  Deze beslissing wordt per gewone brief meegedeeld.

 • Eens u de goedkeuring heeft ontvangen, mag u uw opleiding zo vaak als nodig organiseren en de terugbetaling van de opleidingskosten aanvragen.

  Een goedkeuringsbeslissing is voor onbepaalde tijd geldig. Iedere wijziging dient echter gemeld te worden aan het Opleidingsfonds.

   

Terug naar boven