Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Steun verkrijgen voor opleidingen: Alle dienstencheque-werknemers

Het Gewest moedigt u aan om uw dienstenchequewerknemers op te leiden. Concreet houdt dit in dat erkende dienstenchequebedrijven recht hebben op een jaarlijks opleidingsbudget om een deel van de opleidingskosten van hun dienstenchequewerknemers te dekken. Deze tegemoetkoming in de opleidingskosten geldt enkel voor ondernemingen die bij het uitgiftebedrijf van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het voorgaande jaar minstens 2.000 dienstencheques hebben ingediend.

Hoe vraagt u steun aan bij het Opleidingsfonds dienstencheques?

 1. Selecteer de gewenste opleidingen.
 2. Schrijf uw werknemers voor de opleidingen in.
 3. Laat uw werknemers de opleidingen volgen.
 4. Vraag een terugbetaling aan.

Opleidingen

Het Opleidingsfonds dienstencheques betaalt enkel de goedgekeurde opleidingen terug. U kan kiezen uit meer dan 1.000 reeds goedgekeurde opleidingen of een aanvraag indienen om een bijkomende opleiding te laten goedkeuren. Een opleiding kan goedgekeurd worden op vraag van een dienstenchequebedrijf of een opleidingsinstelling/externe opleider.

Dienstenchequebedrijven

Uw werknemers volgen een opleiding gegeven door een opleidingsinstelling? 

(inhoud, richtprijs, gegevens van de opleider)

Kies een reeds goedgekeurde opleiding

of

Laat een nieuwe opleiding goedkeuren

Uw werknemers volgen een opleiding gegeven door iemand uit uw onderneming?

Laat deze opleiding goedkeuren

Download onze tips om de kwaliteit van de opleiding te verzekeren.

Opleidingsinstelling

Laat een nieuwe opleiding goedkeuren

Terugbetalingen

Het jaarlijkse opleidingsbudget dekt gedeeltelijk de kosten voor opleidingen, gegeven door interne of externe lesgevers, die in de loop van het betrokken jaar werden voltooid.
De opleidingen worden gegeven tijdens de werkuren (bij de klant of op een opleidingslocatie).

 • De terugbetalingstarieven zijn afhankelijk van de soort opleiding: een klassieke opleiding of een opleiding op het terrein (opleiding die tijdens de dienst bij de klant plaatsvindt).
  Deze zijn ook afhankelijk van de persoon die de opleiding geeft:

  • Interne lesgever: een persoon die deel uitmaakt van het dienstenchequebedrijf: de bedrijfsleider, de personeelsverantwoordelijke, een werknemer met dienstenchequecontract die een specifiek contract heeft voor de functie van opleider
  • Externe lesgever: een persoon buiten de onderneming die een goedgekeurde opleiding geeft.

  De opleidingslocatie is niet van belang.

  Opleiding      

   

  Opleiding op het terrein

  Interne opleiding

  Externe opleiding

  Compensatie loonkosten dienstenchequewerknemer

  -

  € 15,50/uur

  € 15,50/uur

  Compensatie kosten lesgever

  Interne opleider : € 45/uur
  Externe opleider : factuur*

  € 45/uur

   

  factuur**

  Compensatie omkaderingskosten

  -

  € 10/halve dag

  -

  *Maximaal 45 €/uur

  **Maximaal 100 € per dag en per werknemer

  Voorbeeld : 10 dienstenchequewerknemers volgen een opleiding "poetstechnieken" van vier uur die door een externe lesgever gegeven wordt en die hiervoor € 350 factureert. Compensatie van de loonkosten van de dienstenchequewerknemers: 10 (werknemers) x € 15,50 x 4 (uur) = € 620. Compensatie van de kosten van de lesgever: factuur van € 350. Het Opleidingsfonds dienstencheques betaalt bijgevolg in totaal € 970 terug voor zover het dienstenchequebedrijf over voldoende opleidingsbudget beschikt.

  Gevallen waarin de loonkosten zijn uitgesloten

  Indien de onderneming loonterugbetalingen ontvangt via een andere weg (bijvoorbeeld de terugbetaling van lonen en sociale bijdragen via het betaald educatief verlof), kan ze voor de loonkosten geen compensatie vragen bij het Opleidingsfonds dienstencheques. De terugbetaling van de factuur van de lesgever blijft evenwel mogelijk.

 • Ondernemingen erkend voor 1 januari van het betreffende jaar

  Aan het begin van het jaar brengt het Opleidingsfonds van Brussel Economie en Werkgelegenheid elke erkende onderneming op de hoogte van het precieze bedrag voor haar opleidingsbudget voor het lopende jaar. De terugbetaling van de in dat jaar voltooide opleidingen wordt tot dit bedrag beperkt.
   
  Als de onderneming tijdens het vorige jaar minstens 2.000 dienstencheques bij het uitgiftebedrijf van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend, wordt haar opleidingsbudget als volgt berekend:
  A x (B/C)
  A = het voor dit kalenderjaar beschikbare totaalbudget van het Opleidingsfonds Dienstencheques
  B = het aantal door het uitgiftebedrijf aan het in de loop van het voorgaande kalenderjaar erkende bedrijf uitbetaalde dienstencheques
  C = het aantal door het uitgiftebedrijf in het voorgaande kalenderjaar uitbetaalde dienstencheques

  Ondernemingen erkend tijdens het betreffende kalenderjaar

  Elke onderneming die een erkenning verkregen heeft, ontvangt een maximaal terugbetalingsrecht van:

  • € 1.250 als de erkenning in de loop van het eerste kwartaal gegeven is;
  • € 1.000 als de erkenning in de loop van het tweede kwartaal gegeven is;
  • € 750 als de erkenning in de loop van het derde kwartaal gegeven is;
  • € 500 als de erkenning in de loop van het vierde kwartaal gegeven is.
 • Het dienstenchequebedrijf vraagt de (gedeeltelijke) terugbetaling aan zodra de opleiding voltooid is (en uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de opleiding voltooid is).

  1. Log in op MijnBEW.
   Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan.
   Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
  2. Selecteer het formulier “Terugbetaling/Subsidie”.
  3. Vul de terugbetalingsaanvraag in MijnBEW in. Vul het adres in van de exploitatiezetel waarvoor u de terugbetaling aanvraagt.
  4. Kies in deel 2 van het formulier:  
   • de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten of 
   • een subsidie voor een nieuwe werknemer.
  5. Voeg de bewijsstukken in MijnBEW toe.

  Vul de terugbetalingsaanvraag in.


  Cumulatie van tegemoetkomingen is niet toegestaan

  Het is niet toegelaten om een identieke - dat wil zeggen voor dezelfde opleiding, dezelfde periode en dezelfde werknemers - terugbetalingsaanvraag voor de opleidingskosten in te dienen bij het Opleidingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij een bevoegde instelling van het Vlaams en/of het Waals Gewest en/of bij een sectorale instelling. De onderneming die zich daaraan bezondigt, zal geen opleidingsbudget krijgen voor het jaar dat volgt op het jaar van de gemotiveerde weigeringsbeslissing, naast een eventuele administratieve boete en de terugvordering van de ten onrechte ontvangen bedragen.

Nuttige links

Opleidingskalender van het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques
Alle dienstenchequebedrijven kunnen hun werknemers inschrijven voor deze opleidingen.

Terug naar boven