Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Levering van diensten (onderneming EER)

In het volgende geval moeten er geen stappen ondernomen worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De werknemer wordt tewerkgesteld door een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde onderneming. Hij komt naar België om diensten te leveren.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2,14° van het KB van 09/06/1999 en art. 6 van het BBHR van 05/07/2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 09/06/1999 wat betreft de invoering van een unieke procedure en een gecombineerde vergunning (zie afdeling 3, art. 17, §2))
Vrijstelling ongeacht de duur van de tewerkstelling

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven