Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Vergunningsaanvraag "in het kader van een vrijstelling"

Door een hoofdkwartier tewerkgesteld kaderlid of leidinggevend personeel - meer dan 90 dagen in België

(art. 2, 33° KB 09/06/1999)

Als de tewerkstelling in België langer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen in het kader van een vrijstelling voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in België - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
  3. Andere in te dienen documenten

 

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer meer bedraagt dan € 71.521 (RSZ in BE: € 5.002,66 x 13,92) in het geval van een aanvraag in 2020 of € 72.399 in het geval van een aanvraag in 2021.
Als dat niet het geval is, zie de pagina "Ander geval".

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven