Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Terugbetalings-aanvraag wanneer de werknemer in verschillende Gewesten tijdens één schooljaar heeft gewerkt

De plaats van tewerkstelling bepaalt de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever (de woonplaats heeft geen invloed). Wanneer de werknemer van plaats van tewerkstelling verandert, moet men zich ervan vergewissen of de opleiding erkend wordt in het gewest waar de nieuwe plaats van tewerkstelling gelegen is en terugbetalingsaanvragen indienen in elk betrokken gewest.

Bij welk gewest moet de terugbetalingsaanvraag ingediend worden?

A) De werknemer gaat over naar een andere vestigingseenheid van dezelfde werkgever van gewest A naar gewest B

De werkgever moet een terugbetalingsdossier indienen in elk gewest, naar verhouding van de genomen uren verlof. Het aantal uren dat wordt aangegeven in gewest B is ten hoogste gelijk aan het saldo uren op de datum van de overheveling van de werknemer. De werkgever en de werknemer moeten de in elk gewest geldende regels toepassen (recht of niet op betaald educatief verlof voor de gevolgde opleiding, aantal terugbetaalbare uren, uurtarief).

B) De werknemer gaat over van een werkgever in gewest A naar een andere werkgever in gewest B

Elke werkgever moet een terugbetalingsdossier indienen in zijn of haar gewest.

De effectieve opname van de uren betaald educatief verlof bij de werkgever van gewest B kan door deze laatste worden beperkt naar verhouding van de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij hem of haar, met als maximum het saldo aan uren dat overbleef op de datum van de indiensttreding bij hem of haar.

De werkgever en elk van zijn opeenvolgende werkgevers moeten de regels toepassen die van toepassing zijn in het gewest op het moment dat de werknemer er is tewerkgesteld (recht of niet op betaald educatief verlof voor de gevolgde opleiding, aantal terugbetaalbare uren, uurtarief).

Wat gebeurt er als de gevolgde opleiding niet erkend is in het gewest van de nieuwe plaats van tewerkstelling van de werknemer?

Het recht op betaald educatief verlof en de terugbetaling ervan gaan verloren.
De gevolgde opleiding heeft immers een invloed op het recht op betaald educatief verlof en de terugbetaling ervan.

Terug naar boven