Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Aanvraag tot arbeidskaart

Inwonende dienstbode - maximum 90 dagen in België

(art. 9,15° KB 09/06/1999)

Als de tewerkstelling in België maximum 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Vergunningsaanvraag om een buitenlandse werknemer maximum 90 dagen lang tewerk te stellen - Werkgever in België (.pdf)
  2. Modelovereenkomst (.pdf) conform artikel 12, tweede lid van het KB van 09/06/1999
  3. Overeenkomst "voordelen in natura" (.pdf)
  4. Medisch getuigschrift (.pdf) voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 09/06/1999
  5. Andere in te dienen documenten (.pdf)

Wat is de procedure?

Procedure arbeidskaart

Regelgeving

Meer
Terug naar boven