Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot arbeidskaart

Inwonende dienstbode - maximum 90 dagen in België

(art. 9,15° KB 09/06/1999)

Als de tewerkstelling in België maximum 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Vergunningsaanvraag om een buitenlandse werknemer maximum 90 dagen lang tewerk te stellen - Werkgever in België
  2. Modelovereenkomst conform artikel 12, tweede lid van het KB van 09/06/1999
  3. Overeenkomst "voordelen in natura"
  4. Medisch getuigschrift voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 09/06/1999
  5. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure arbeidskaart

De procedure neemt maximaal 90 dagen in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid volledig is en de afgifte van de arbeidskaart / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven