Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Een label doen erkennen

Aan de organisaties die een label, een certificering of een accreditering toekennen, wordt gevraagd het te doen erkennen als een middel voor de Brusselse onderneming om hun “voorbeeldigheid” op sociaal of milieuvlak aan te tonen.

Reikt uw organisatie een label of certificering uit aan milieuverantwoorde en/of maatschappelijk verantwoorde ondernemingen? In dat geval valt dit onder het concept “voorbeeldigheid” zoals ontwikkeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil immers de Brusselse ondernemingen begeleiden en ondersteunen bij hun economische transitie. Het wil de Brusselse ondernemingen aanmoedigen te streven naar milieuverantwoordelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer weten over de strategie, het concept en de doelstellingen.

Wat zijn de voordelen voor uw organisatie ?

Waarom uw label/certificering/accreditering doen erkennen? Zo kunnen de Brusselse ondernemingen die van u een label/certificering kregen, aantonen dat ze voorbeeldig zijn.

Voorbeeldige ondernemingen met economische en commerciële doeleinden kunnen onder andere verhoogde premies krijgen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Het is dus een win-win. Door uw label/certificering/accreditering te doen erkennen door Brussel Economie en Werkgelegenheid zal uw bekendheid toenemen en zult u klanten aantrekken. Brusselse ondernemingen die overwegen premies aan te vragen, hebben er baat bij uw label/certificering/accreditering te verkrijgen, als uw label erkend is.

Wilt u weten welke labels en certificeringen momenteel erkend zijn om de voorbeeldigheid van Brusselse ondernemingen aan te tonen? 

Check de lijst met al erkende labels (.xls)

Evenement

Organisaties die erkende certificeringen en labels beheren, zullen begin 2024 worden uitgenodigd voor een evenement. Dit vormt een gelegenheid voor erkende certificerende organisaties en Brusselse ondernemingen om elkaar te ontmoeten.

Welke labels kunnen worden erkend om voorbeeldigheid te bepalen ?

Labels, certificeringen en accrediteringen die getuigen van een streven naar voorbeeldigheid en die de voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak van een onderneming of vestigingseenheid aantonen, kunnen worden erkend.

Concreet moet het label voldoen aan de volgende vier criteria:

Criterium 1 : Bijdrage aan sociale en/of milieudoelstellingen

Het label, het certificaat of de accreditering toont aan dat de onderneming of de vestigingseenheid een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meerdere beoogde sociale of milieudoelstellingen.

 • Een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:

  • een adequate levensstandaard voor iedereen (toegang tot huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding, duurzaam vervoer, internet, …);
  • de ontwikkeling en het behoud van kwalitatieve jobs (kwaliteit van de beroepsinkomsten, zekerheid op de arbeidsmarkt en kwaliteit van de werkomgeving), in en buiten België;
  • de ontwikkeling van het sociale en democratische ondernemerschap (coöperaties);
  • de totstandbrenging van een inclusievere samenleving (diversiteit, bestuur).
 • Een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:

  • hulpbronnen rationeler gebruiken (kringloopeconomie, recyclage, verbetering van de energieprestaties, koolstofneutraliteit, …);
  • de milieu-impact verlagen (de uitstoot van vervuilende stoffen terugdringen, de biodiversiteit bevorderen, …);
  • zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Criterium 2: Objectiviteit en onpartijdigheid

De voorwaarden voor het label worden objectief en onpartijdig onderzocht. De criteria om het label te verkrijgen worden vooraf meegedeeld.

Criterium 3: Representativiteit

Het label beoordeelt een representatief deel van de activiteiten van een ondernemingen of een vestigingseenheid, en niet enkel de producten of de processen. Het label mag bijvoorbeeld niet enkel betrekking hebben op de kantine van een onderneming of op het gebouw zonder rekening te houden met de activiteiten van de onderneming die het gebouw betrekt.

Criterium 4: Niet-discriminatie

Het label discrimineert niet bij de beoordeling.

Hoe krijg ik mijn label/certificering erkend ?

 1. Vul het onderstaande aanvraagformulier in. Stuur het, met de nodige bijlagen, naar voorbeeldigheid@gob.brussels.
 2. Na advies en analyse, en binnen vier tot vijf maanden, deelt Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing mee om de erkenning toe te kennen of te weigeren.
 3. Als uw label erkend wordt: deze erkenning is vijf jaar geldig. Tijdens die periode moet u Brussel Economie en Werkgelegenheid op de hoogte brengen van wijzigingen aan uw label of uw organisatie.

Download het erkenningsformulier (.pdf)

Terug naar boven