Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Voorbeeldigheid: het concept

Een onderneming die erkend wordt als voorbeeldig is een onderneming die een belangrijke bijdrage levert aan bepaalde sociale en/of milieudoelstellingen.  Het doel? Economische activiteiten die duurzamer en eerlijker zijn.

"Voorbeeldigheid", waar gaat dat over?
Het gaat erom dat de onderneming (zelfstandige, vennootschap, …) op sociaal en/of milieuvlak haar verantwoordelijkheid gaat opnemen.
Dit concept maakt deel uit van een globale en vernieuwende strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de Brusselse bedrijven te begeleiden en te ondersteunen in de economische transitie, in het bijzonder via meer voordelige financiële steun.

Naar economische transitie

Economische transitie staat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest centraal, met als doel tegen 2050 koolstofneutrale economische activiteiten. In maart 2022 heeft de regering de “Shifting Economy”-strategie aangenomen.

In die strategie heeft de regering het concept “sociale en milieuvoorbeeldigheid van ondernemingen” omschreven. De regering heeft zich daarvoor gebaseerd op internationale referentiekaders: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten, enz.

Met behulp van deze referentiekaders heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest criteria ontwikkeld om Brusselse ondernemingen ertoe aan te zetten te streven naar sociale en milieuverantwoordelijkheid en het bewijs daarvan te kunnen leveren. Het gewest haalde ook inspiratie uit de Green Deal van de Europese Unie.

Om de economische transitie aan te moedigen op gewestelijke schaal zal het gewest geleidelijk aan zijn middelen heroriënteren naar ondernemingen die voorbeeldig zijn op sociaal en milieuvlak.

Milieu en sociaal

Dit concept omvat drie begrippen: een onderneming die als voorbeeldig erkend is, levert een aanzienlijke bijdrage aan een of meerdere sociale en/of milieudoelstellingen, zonder ook maar één van die doelstellingen te ondermijnen.

Voorbeeldig op milieuvlak

Op milieuvlak moet de onderneming een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:
●    hulpbronnen rationeler gebruiken (kringloopeconomie, recyclage, verbetering van de energieprestaties, koolstofneutraliteit, …);
●    de milieu-impact verlagen (de uitstoot van vervuilende stoffen terugdringen, de biodiversiteit bevorderen, …);
●    zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Voorbeeldig op sociaal vlak

Op sociaal vlak moet de onderneming een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:
●    een adequate levensstandaard voor iedereen (toegang tot huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding, duurzaam vervoer, internet, …);
●    de ontwikkeling en het behoud van kwaliteitsvolle jobs (in en buiten België);
●    de ontwikkeling van het sociale en democratische ondernemerschap (coöperaties, participatief bestuur);
●    de totstandbrenging van een inclusievere samenleving (diversiteit, bestuur).

Een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen, zonder ook maar één doelstelling te ondermijnen    

Om als voorbeeldig beschouwd te worden, moet een economische speler een aanzienlijke bijdrage leveren aan een of meerdere doelstellingen op sociaal en/of milieuvlak. Tegelijk mag die speler geen enkele andere doelstelling aanzienlijk ondermijnen.
Bijvoorbeeld: een onderneming die ervoor zorgt hulpbronnen rationeel te gebruiken zal enkel als voorbeeldig worden erkend als het geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van kwalitatieve jobs in België of in andere landen, noch voor de ontplooiing van een inclusieve maatschappij, enz.

Globale strategie

Terug naar boven