Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Steun voor tewerkstelling

Steunmaatregelen voor de tewerkstelling bevorderen de aanwerving van bepaalde categorieën werkzoekenden.

1) Toelage activa.brussels

Wie

Werknemer

Activa.brussels is toegankelijk voor alle Brusselse niet-werkende werkzoekenden die al twaalf maanden ingeschreven zijn bij Actiris. Voor bepaalde werkzoekenden is enkel de inschrijving bij Actiris (zonder minimumduur) vereist. De niet-werkende werkzoekende moet in het bezit zijn van een attest verstrekt door Actiris.

Werkgever

Alle werkgevers uit de privésector, alsook bepaalde werkgevers uit de overheidssector als ze contractuele werknemers in dienst nemen, kunnen de voordelen van activa.brussels genieten.

Wat

Voorwaarden en bedragen Activa.brussels    
Steun Bedrag Arbeidscontract
Activa.brussels Maximaal € 15.900,
met betalingen gespreid over dertig maanden
minimaal een halftijds contract van bepaalde duur voor zes maanden
Activa.brussels beperkte arbeidsgeschiktheid € 23.400, met betalingen gespreid over 36 maanden alle arbeidscontracten


De betalingsinstelling betaalt deze toelage rechtstreeks uit aan de werknemer. De werkgever houdt deze toelage af van het nettosalaris.

Hoe

U vindt alle informatie en contactpunten op de website van Actiris.

2) Aanmoedigingspremie voor opleiding activa.brussels

Wie

De kandidaat moet

  • voldoen aan de voorwaarden voor Activa.brussels;
  • niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs;
  • jonger zijn dan dertig jaar;
  • voltijds werken met een arbeidscontract van onbepaalde duur;
  • een opleiding volgen die verstrekt wordt door een erkende of geregistreerde instelling (door een overheid bevoegd op het vlak van opleiding of onderwijs). Sectorale opleidingen zijn ook toegestaan.

Wat

Een aanmoedigingspremie van maximaal € 5000 om de kosten voor de opleiding van de werknemer te compenseren

Hoe

U vindt alle informatie en contactpunten op de website van Actiris.

3) RSZ-vermindering voor werknemers van 57 tot 64 jaar

Wie

  • Werknemer van 57 tot 64 jaar, met een kwartaalbezoldiging die bruto minder bedraagt dan of gelijk is aan € 10.500 (op 1 juli 2018).
  • Werkgever van wie de vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is

Wat

1.000 euro/kwartaal

4) RSZ-verminderingen voor werknemers in bepaalde activiteitssectoren

Wie

  • Huishoudelijk personeel / Onthaalouder / Kunstenaar

  • Vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat

Een vermindering van de bijdragen ("vermindering doelgroep") wordt toegekend tijdens de volledige werkperiode.

Terug naar boven