Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Vergunning voor uitbater van een beenhouwerij-spekslagerij

Om een onderneming op te richten, dient de uitbater eerst langs te gaan bij een ondernemingsloket. De vakverantwoordelijke van een beenhouwerij of spekslagerij moet bovendien over een vergunning beschikken.

Een beenhouwerij of spekslagerij openen
Om van start te kunnen gaan met het uitbaten van een beenhouwerij of spekslagerij moet u in het bezit zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager. De vergunning beenhouwer-spekslager wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

De vergunning beenhouwer-spekslager

De vakverantwoordelijke van een beenhouwerij of spekslagerij moet in het bezit zijn van een vergunning als beenhouwer-spekslager.

Voorwaarden

 1. De vakverantwoordelijke moet het bewijs van beroepsbekwaamheid leveren:
  • hetzij door een diploma afgeleverd door een beroepsschool;
  • hetzij door een getuigschrift van leertijd;
  • hetzij door een beroepservaring van drie jaar voltijds of van vier jaar deeltijds, bewezen door een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen of door elk ander afdoend document.
 2. De niet-Europese handelaars moeten, behalve wanneer zij van een vrijstelling kunnen genieten, naast houder zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager, ook over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken.

Geldigheidsduur

Deze vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven.

Een nieuwe vergunning moet gevraagd worden wanneer er zich een wijziging voordoet

 • betreffende de vakverantwoordelijke of de uitbater
 • de juridische vorm van de uitbating 

De vergunning aanvragen

U dient volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te zenden:

 • het ingevulde  aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning beenhouwer-spekslager ("Rechtse muisklik" > Save as)
 • het bewijs van beroepsbekwaamheid van de vakverantwoordelijke (diploma, getuigschrift van leertijd of bewijs van beroepservaring)
 • eventueel, de statuten van de vennootschap
 • eventueel de vorige originele vergunning of een verklaring op erewoord in geval van verlies of diefstal

U kan uw aanvraag ook volledig digitaal indienen via het online aanvraagformulier: https://competencerecognition.belgium.be/app/.

Andere achteraf te vervullen formaliteiten

 • een toelating verkrijgen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
 • zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • voldoen aan de btw-verplichtingen;
 • zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds.

Nuttige Links

Terug naar boven