Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Motorvoertuigen

Elke persoon die motorvoertuigen wil onderhouden of herstellen of die gebruikte motorvoertuigen in het klein wil verkopen moet, naast een basiskennis bedrijfsbeheer, ook zijn beroepsbekwaamheid aantonen.

 • U moet een basiskennis bedrijfsbeheer aantonen bij een ondernemingsloket. Dat is nodig om een commerciële onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • U moet eveneens de intersectorale beroepsbekwaamheid aantonen.

 • In dat geval moet u eveneens de intersectorale en sectorale  beroepsbekwaamheid aantonen.

Het ondernemingsloket waar u de (wijziging van de) inschrijving vraagt, gaat na of de onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Wie moet de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De personen die de sectorale beroepsbekwaamheid moeten bewijzen zijn dezelfde personen als die welke de basiskennis bedrijfsbeheer moeten bewijzen.

Uitzondering

Het bewijs van de beroepsbekwaamheid is niet nodig voor volgende activiteiten:

 • activiteiten met betrekking tot de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd,
 • activiteiten met betrekking tot motorvoertuigen die sinds ten minste 25 jaar in gebruik zijn genomen en die vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle, dit in overeenstemming met de bepalingen van het algemene reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
 • de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt,
 • de werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant,
 • de volgende onderhoudswerkzaamheden:
  • het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen,
  • het vervangen van ruiten of ruitenwissers,
  • het reinigen,
  • het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten.

Hoe de beroepsbekwaamheid bewijzen?

De beroepsbekwaamheid kunnen op drie manieren bewezen worden:

 • voldoende praktijkervaring: u moet binnen de laatste vijftien jaar een praktijk bewijzen van:
  • drie jaar indien u zelfstandige in hoofdberoep was of voltijds en effectief als werknemer werkte,
  • vijf jaar indien u zelfstandige in bijberoep was of deeltijds als werknemer werkte ;
 • wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de beroepsbekwaamheid vastgelegd in het KB van 21/12/2006.2

1 artikel 7 betreffende de intersectorale beroepsbekwaamheid voor motorvoertuigen, artikel 13 betreffende de sectorale beroepsbekwaamheid voor motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton, artikel 15 betreffende de sectorale beroepsbekwaamheid voor de motorvoertuigen met een massa van meer dan 3,5 ton.

2 artikel 5 betreffende  de intersectorale beroepsbekwaamheid voor motorvoertuigen, artikel12 betreffende de sectorale beroepsbekwaamheid voor motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton, artikel 14 betreffende de sectorale beroepsbekwaamheid voor de motorvoertuigen met een massa van meer dan 3,5 ton.

Vrijstelling voor enkele ondernemingen

Enkele ondernemingen moeten de beroepsbekwaamheid niet bewijzen:

 • de onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is in de zin van de kmo-programmawet van 10/02/1998,
 • de onderneming die geen handels- of ambachtsactiviteiten uitoefent,
 • de ondernemingen die ingeschreven waren als handels- of ambachtsonderneming op het moment van het in voege treden van de reglementering (deze datum verschilt van activiteit tot activiteit),
 • de overnemer van een bestaande zaak (gedurende één jaar),
 • de overlevende echtgenoot van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende wettelijke samenwonende van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende partner van een overleden ondernemingshoofd die minstens zes maanden samenwoonde met dat overleden ondernemingshoofd,
 • de kinderen van het overleden ondernemingshoofd gedurende een periode van drie jaar,
 • ingeval van een vennootschap en voor zover hij/zij benoemd is tot verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur:
  • de overlevende echtgenoot van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur,
  • de overlevende wettelijk samenwonende van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur,
  • de overlevende partner van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur voor zover hij er sinds minstens zes maanden mee samenwoonde.

Onderdanen van een lidstaat

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland kunnen hun in die landen behaalde beroepsbekwaamheid bovendien bewijzen met toepassing van de rechten die hun worden verleend in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zoals omgezet door het koninklijk besluit van 17/8/2007. 

Terug naar boven