Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot onbeperkte gecombineerde vergunning

Persoon die kan aantonen dat hij verschillende jaren gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart

(art. 16 KB 09/06/1999)

 

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een "onbeperkte gecombineerde vergunning" aanvragen als u kunt aantonen dat u verschillende jaren gewerkt heeft, met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

 • Als u onderdaan bent van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije) en als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven,

  moet u aantonen dat u twee jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   

 • Als u onderdaan bent van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije)

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   

 • Als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven, 

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.

 • In alle andere gevallen 

  moet u aantonen dat u vier jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

Met een "onbeperkte gecombineerde vergunning" zult u voor een onbeperkte duur in België kunnen werken, in alle bezoldigde beroepen en voor alle werkgevers.

 

Opgelet. De volgende werksituaties komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal gewerkte jaren met een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning (KB van 9 juni 1999):

 • stagiairs;
 • gedetacheerde werknemers;
 • onderzoekers en gasthoogleraren;
 • gespecialiseerde techniekers;
 • au pair-jongeren;
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een buitenlandse werknemer met een arbeidskaart B of het statuut van zelfstandige (art. 9,16°);
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een van een arbeidskaart vrijgestelde buitenlandse werknemer (art. 9,17°);
 • werknemers die een opleiding volgen (artikel 9,18° en 9,19° van het KB van 09/06/1999)
 • seizoenarbeiders
 • werknemers bedoeld in artikel 2 van het KB van 09/06/1999

Hoe moet u een aanvraag indienen?

Om een toelating tot arbeid van onbeperkte duur te verkrijgen voor alle bezoldigde beroepen (vroegere arbeidskaart A), moet u de volgende documenten indienen: 

 1. Formulier
   Aanvraag tot toelating tot arbeid van onbeperkte duur voor alle bezoldigde beroepen - Gecombineerde vergunning 
 2. Andere in te dienen documenten

In dat geval is het de buitenlandse onderdaan die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.

Wat is de procedure?

De procedure neemt maximaal 90 dagen in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid volledig is en de afgifte van de arbeidskaart / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven