Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Gebruik van het digitale loket "Working in Belgium" : van toepassing vanaf 01.02.2023

Aanvraag tot onbeperkte gecombineerde vergunning

Persoon die kan aantonen dat hij verschillende jaren gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart

(art. 16 KB 09/06/1999)

 

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een "onbeperkte gecombineerde vergunning" aanvragen als u kunt aantonen dat u verschillende jaren gewerkt heeft, met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

 • Als u onderdaan bent van het Verenigd Koninkrijk of van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije) en als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven,

  moet u aantonen dat u twee jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   

 • Als u onderdaan bent van het Verenigd Koninkrijk of van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije)

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   

 • Als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven, 

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.

 • In alle andere gevallen 

  moet u aantonen dat u vier jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

Met een "onbeperkte gecombineerde vergunning" zult u voor een onbeperkte duur in België kunnen werken, in alle bezoldigde beroepen en voor alle werkgevers.

 

Opgelet. De volgende werksituaties komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal gewerkte jaren met een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning (KB van 9 juni 1999):

 • stagiairs;
 • gedetacheerde werknemers;
 • onderzoekers en gasthoogleraren;
 • gespecialiseerde techniekers;
 • au pair-jongeren;
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een buitenlandse werknemer met een arbeidskaart B of het statuut van zelfstandige (art. 9,16°);
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een van een arbeidskaart vrijgestelde buitenlandse werknemer (art. 9,17°);
 • werknemers die een opleiding volgen (artikel 9,18° en 9,19° van het KB van 09/06/1999)
 • seizoenarbeiders
 • werknemers bedoeld in artikel 2 van het KB van 09/06/1999

Hoe moet u een aanvraag indienen?

Als u in aanmerking komt voor de aanvraag tot onbeperkte gecombineerde vergunning :

 1. Bereid de nodige bijlagen (.pdf) voor
 2. Vul een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in via het digitale loket "Working in Belgium".

In dat geval is het de niet EU-werknemer "als burger" die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.

Een onbeperkte gecombineerde vergunning aanvragen

Wat is de procedure?

De weknemer dient via het éénloket “Working in Belgium” een aanvraag in. De werknemer inlogt als “burger” en vult een werkvergunningsaanvraag in in het kader van een gecombineerde vergunning van onbeperkte duur. Het éénloket bepaalt welk gewest bevoegd is. Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd blijkt, ontvangt Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag.

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven