Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Wat is biologische landbouw?

De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés.

Wettelijke bepaling

Voor de biologische productie van primaire landbouwproducten, levensmiddelen, veevoeder, zaaizaad en aquacultuur is er een officieel erkend lastenboek gebaseerd op de productieregels vastgelegd bij Europese regelgeving.

Het gebruik van de term 'bio' op deze producten zoals vlees, groenten, bier, brood, koffie is wettelijk beschermd. Landbouwers en andere bedrijven die deze producten telen, verwerken of verhandelen staan onder controle van een door de overheid erkend controleorgaan.

Bioproducten dragen het Europees logo, dat sinds 1 juli 2010 verplicht is voor alle voorverpakte producten in de EU. Het logo vergroot de herkenbaarheid van biologische producten. Meer informatie over het logo en de etikettering is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Voor andere producten, zoals kleding of cosmetica, is er geen officiële regelgeving inzake biologische productie. Er bestaan wel privé- lastenboeken waarin normen ontwikkeld worden voor domeinen die nog niet gedekt zijn door de Europese verordeningen zoals catering, petfood en textiel.

Zo is er het Biogarantie®lastenboek, waarin regels en normen voor de controle en certificering van horeca en catering worden vastgelegd.

Bio en etikettering

Een biologisch levensmiddel voldoet aan minstens volgende basisvoorwaarden:

 • een biologisch ingrediënt komt niet samen voor met eenzelfde ingrediënt dat niet-bio of in omschakeling is
 • er is geen gebruik van ggo’s
 • de bereiding van het verwerkte biologische levensmiddel is in tijd of ruimte gescheiden van de verwerking van de niet-biologische levensmiddelen
 • het product staat onder controle van en is gecertificeerd door een van de drie erkende controleorganen

Volgens de etikettering zijn er bijkomende kenmerken:

Ofwel 'bio' in de verkoopbenaming:

 • ≥ 95 % van de ingrediënten van agrarische oorsprong zijn biologisch
 • de niet-biologische ingrediënten komen voor in bijlage IX van verordening 889/2008 of kregen een speciale toelating
 • het product bestaat hoofdzakelijk uit agrarische ingrediënten
 • er worden geen technieken/stoffen gebruikt die eigenschappen herstellen (vb. als gevolg van transport, verwerking, nalatigheid)

Ofwel 'bio' enkel in de lijst van ingrediënten:

 • het product bestaat hoofdzakelijk uit agrarische ingrediënten
 • < 95% van de ingrediënten van agrarische oorsprong zijn biologisch

Ofwel 'bio' in de lijst van ingrediënten en in hetzelfde gezichtsveld als de verkoopbenaming:

 • het hoofdingrediënt komt van jacht of visserij
Terug naar boven