Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Biokeuken

Cateringbedrijven of -diensten [1], restauranthouders of traiteurs mag de vermelding "biologisch" of "bio" enkel gebruiken als ze voldoen aan de voorwaarden die opgesomd staan in hoofdstuk 3 van het "Biogarantie lastenboek (pdf)" [2].

Daartoe moet het bedrijf gecontroleerd geweest zijn door een van de drie erkende organen (Certisys, TÜV Nord Integra of Inscert Partner).

Stap 1 – Uw situatie nagaan

In het lastenboek (pdf) [2] voor biocontroles en -certificering worden vijf situaties besproken.

Een biocertificaat aanvragen voor (een) aangekocht(e) bioproduct(en)

In het kader van het systeem per gekocht bioproduct verbindt de operator zich ertoe bepaalde voedingsmiddelen uitsluitend in bioversie te kopen (bijvoorbeeld verse aardappelen). Als het gaat om een bereiding, is het toegestaan dat slechts één product bio is (dat bijvoorbeeld van een puree enkel de aardappelen bio zijn). De operator zal de consument duidelijk kunnen meedelen welke producten biologisch zijn.
Raadpleeg rubriek 3D3 en 3E3 van het lastenboek voor meer informatie.

Een biocertificaat aanvragen op basis van het biopercentage

In het kader van het systeem op basis van het percentage verbindt de operator zich ertoe jaarlijks minstens 15% bioproducten te kopen. Het percentage wordt berekend op basis van de financiële waarde van de aankopen. Met deze certificering is het mogelijk de bioproducten onderling te verwisselen, vooral bij variabele bevoorrading. De consumenten kunnen hierbij echter niet precies weten welke ingrediënten of schotels bio zijn.
Als het gaat om een bereiding, is het toegestaan dat slechts één product bio is (dat bijvoorbeeld van een puree enkel de aardappelen bio zijn).
Raadpleeg de rubriek 3D4 en 3E4 van het lastenboek voor meer informatie.

Een biocertificaat aanvragen voor een gerecht of een bereiding

In het geval van de certificering per schotel is 100% van de bereidingen van de operator bio. De operator zal de consumenten duidelijk kunnen meedelen welke menu's/schotels 100% bio zijn.

Raadpleeg de rubriek 3D2 en 3E2 van het lastenboek voor meer informatie.

Een biocertificaat aanvragen voor een bedrijf

De certificering van de onderneming dient om de ondernemingen die 100% bio zijn in de kijker te zetten.

Raadpleeg rubriek 3D1 en 3E1 van het lastenboek voor meer informatie.

Een biocertificaat aanvragen voor een specifiek evenement

Dit systeem maakt een vereenvoudigde certificering mogelijk (versnelde procedure) in het geval van een gericht evenement (beurs, feest of sportevenement,…) voor zover de omvang ervan beperkt is (omzet van minder dan 15.000 euro).

Raadpleeg rubriek 3D5 en 3E5 van het lastenboek voor meer informatie.

[1] bedrijf met als doel maaltijden te leveren of een dienst met als doel maaltijden te leveren (bijvoorbeeld een grootkeuken).
[2] Raadpleeg de html versie van het "Biogarantie" lastenboek

Stap 2 – Een controleorgaan contacteren

Een van de drie controleorganen contacteren die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend heeft, om u te laten controleren.
U moet dit controleorgaan een bijdrage betalen. Raadpleeg rubriek 3.E van het lastenboek om te achterhalen welk bedrag u verschuldigd bent. Dat hangt namelijk van uw situatie af.

Dit zijn de drie controleorganen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend heeft:

Certisys (code BE-BIO-01)
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail info@certisys.eu
T 02 779 47 21
F 02 779 47 22
www.certisys.eu

TUV Nord Integra (code BE-BIO-02)
Statiestraat 164A
2600 BERCHEM
E-mail info@tuv-nord-integra.com
T 03 287 37 60
F 03 287 37 61
www.tuv-nord-integra.com

Quality Inscert (code BE-BIO-03)
Rue Hayeneux, 62
4040 Herstal
E-mail certification@quality-partner.be
T 04 240 75 00
F 04 240 75 10
www.quality-partner.be/nl/inscert-partner

 

Gecertificeerde biologische bedrijven

Op zoek naar een bioboer, een bio-verkooppunt of -restaurant?

Download de lijst van de gecertificeerde biologische bedrijven (xlsx)

 

Terug naar boven