Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot arbeidskaart

Au pair-jongere

(art. 9,14 KB 09/06/1999)

 

Vooraleer u een niet-Europese au pair-jongere in dienst kunt nemen, moet u een vergunning verkrijgen. Hiervoor moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Aanvraag om een au pair-jongere van vreemde nationaliteit tewerk te stellen
  2. Plaatsingsovereenkomst au pair-jongere
  3. Medisch getuigschrift voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 09/06/1999
  4. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure arbeidskaart

De procedure neemt maximaal 90 dagen in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid volledig is en de afgifte van de arbeidskaart / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven