Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Meent u slachtoffer te zijn van discriminatie tijdens een rekrutering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan raden we u aan hierover klacht in te dienen bij de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie. 

Het is voor werkgevers een wettelijke verplichting om bij aanwervingsprocedures alle kandidaten gelijk en niet-discriminerend te behandelen.

Als een kandidaat werkzoekende een klacht indient via het klachtenformulier, zal die door de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie worden onderzocht. Als vervolgens blijkt dat deze gegrond is, kunnen de inspecteurs ervoor kiezen om anonieme "praktijktesten" uit te voeren bij de betreffende werkgever, op voorwaarde dat deze minstens over een uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt. 

Deze testen kunnen ook worden uitgevoerd bij Brusselse bedrijven uit de sociale economie, de dienstencheques-, of interimsector. Ze zijn een van de elementen om te bepalen of de werkgever discrimineert bij aanwervingen. De inspectiedienst kan ook verhoren houden en controles ter plaatse uitvoeren. Bij bewezen discriminatie kan de werkgever gesanctioneerd worden.

Meld discriminatie voor een meer gelijke arbeidsmarkt

Dien uw klacht in via het webformulier  

Terug naar boven