Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenningsmiddelen van de voorbeeldigheid

Activa (maatregel van activering via werk)

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Deze maatregel heeft als doel werklozen te activeren, door ze aan een baan te helpen.
NB: Om als “voorbeeldig” te worden erkend, moet de onderneming minstens een VTE en 30% van al haar werknemers via de Activa-maatregel tewerkstellen. (Het aantal werknemers wordt gecontroleerd in de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde sociale balans.)

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van het attest activa.brussels of activa.brussels “verminderde arbeidsgeschiktheid”.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Alternerende opleiding

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

De alternerende opleiding combineert een praktische opleiding in een onderneming met een theoretische opleiding in een opleidingscentrum.
NB: Om als “voorbeeldig” te worden erkend, moet de onderneming minstens een persoon met een overeenkomst van alternerende opleiding in dienst hebben.

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van de overeenkomst alternerend leren.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

First-stage

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

De First Stage maakt het mogelijk een laag- of kortgeschoolde jongere in dienst te nemen, op te leiden volgens de behoeften van de onderneming en deze jongere de kans te geven een eerste beroepservaring op te doen.
NB: De onderneming stelt minstens een persoon met een "Stage First"-overeenkomst in dienst.

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van de stageovereenkomst.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Geco-contract

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

De overeenkomst “gesubsidieerde contractueel” is een specifieke overeenkomst voor laaggeschoolde personen of die ver van de arbeidsmarkt staan, en die door vzw’s worden aangeworven.
NB: 1) Voorwaarden voor de vzw om als “voorbeeldig” te worden erkend: minstens een VTE in dienst hebben en 30% van al haar werknemers met een geco-overeenkomst tewerkstellen. (Het aantal werknemers wordt gecontroleerd in de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde sociale balans.) 2) Enkel ondernemingen met een economisch en handelsoogmerk en die voor niet meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd komen in aanmerking voor de premies aan ondernemingen.

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van de geco-overeenkomst.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Individuele beroepsopleiding (IBO)

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Deze opleiding vindt volledig plaats in een onderneming. De opleiding biedt de onderneming de mogelijkheid een toekomstige werknemer op te leiden volgens haar specifieke behoeften.
NB: Voorwaarden voor de onderneming om erkend te worden als “voorbeeldig”: 1) De onderneming heeft minstens een IBO-persoon in dienst. 2) Deze persoon was minstens twaalf maanden een niet-werkende werkzoekende, of de onderneming ontvangt een premie voor “individuele beroepsopleiding in de onderneming”.

De onderneming is erkend tijdens de periode van de individuele beroepsopleiding en de daaropvolgende periode van tewerkstelling voor dezelfde duur als de opleiding.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van de overeenkomst Individuele beroepsopleiding (IBO).
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Inschakelingsbanen in de sociale economie (IWZSE)

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Deze maatregel beoogt de professionele inschakeling van mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, door hen te integreren in gemandateerde sociale-economieondernemingen.
NB: 1) Om erkend te worden als “voorbeeldig”, moet de gemandateerde socialeeconomieonderneming minstens een VTE en 30% van al haar werknemers tewerkstellen via een “inschakelingsbanen in de sociale economie”. (Het aantal werknemers wordt gecontroleerd in de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde sociale balans.)
2) Gemandateerde ondernemingen voor socioprofessionele inschakeling hebben geen recht op premies voor ondernemingen. Ze komen echter wel in aanmerking voor de Proxi-lening.

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van het mandaat voor socioprofessionele inschakeling.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Inschakelingsbanen: terbeschikkingstelling door de OCMW’s

Actiris
Toont voorbeeldigheid aan op sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Dankzij "inschakelingsbetrekkingen" kunnen sociale bijstandtrekkers bij het OCMW die ver van de arbeidsmarkt staan een job vinden.
NB: Om als “voorbeeldig” erkend te worden, moet de onderneming minstens een VTE en 30% van al haar werknemers tewerkstellen via een arbeidsovereenkomst Artikel 60, § 7 of Artikel 61. (Het aantal werknemers wordt gecontroleerd in de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde sociale balans.)

De onderneming is erkend zolang de onderneming voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Kopie van de arbeidsovereenkomst tussen het OCMW en de werknemer.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Evaluatie van de voorbeeldigheid door Citydev

Citydev.brussels
Toont voorbeeldigheid aan op milieu- en sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Deze maatregel evalueert de praktijken van de onderneming op het vlak van duurzame ontwikkeling.
NB: 1) Om als “voorbeeldig” te worden erkend, moet de onderneming een score van minstens 50% hebben behaald. 2) Enkel bepaalde steunmaatregelen van Citydev.brussels kunnen worden gebruikt om de voorbeeldigheid aan te tonen. Neem contact op met Citydev en vraag om een attest.

De onderneming is erkend voor vijf jaar vanaf de datum waarop de onderneming of vestigingseenheid werd geëvalueerd.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Attest “voorbeeldigheid” van Citydev.brussels.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Evaluatie van de voorbeeldigheid door Innoviris

Innoviris
Toont voorbeeldigheid aan op milieu- en sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Deze maatregel beoordeelt de mate van innovatie en de sociale impact van de onderneming. Ondernemingen die bepaalde soorten steun van Innoviris aanvragen, worden beoordeeld. Gunstig beoordeelde micro-ondernemingen worden erkend als voorbeeldig.
NB: 1) Deze maatregel kan enkel door micro-ondernemingen gebruikt worden om de voorbeeldigheid aan te tonen. 2) Enkel welbepaalde Innoviris-steunmaatregelen kunnen worden gebruikt om de voorbeeldigheid aan te tonen. Neem contact op met Innoviris en vraag om een attest.

De onderneming is erkend voor vijf jaar vanaf de datum waarop de onderneming of vestigingseenheid werd geëvalueerd.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Attest “voorbeeldigheid” van Innoviris.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot

Impact Scoring Platform

Finance&Invest.brussels
Toont voorbeeldigheid aan op milieu- en sociaal vlak, op het niveau van de onderneming

Dit evaluatieplatform meet de sociale en milieu-impact van ondernemingen.
NB: 1) Om als “voorbeeldig” te worden erkend, moet de onderneming een A- of B-score hebben behaald. 2) Enkel welbepaalde steunmaatregelen van Finance&Invest.brussels kunnen worden gebruikt om de voorbeeldigheid aan te tonen. Neem contact op met Finance&Invest en vraag om een attest.

De onderneming is erkend voor vijf jaar vanaf de datum waarop de onderneming of vestigingseenheid werd geëvalueerd.
Bewijs dat moet worden geleverd om verhoogde steun te verkrijgen: Attest “voorbeeldigheid” van Finance&Invest.brussels.
Erkenningsmiddel goedgekeurd tot
Terug naar boven