Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Ambulante activiteiten ten huize van de consument

Om een ambulante activiteit ten huize van de consument uit te oefenen, is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt aangevraagd bij een erkend ondernemingsloket.

Hoe kan een vergunning verkregen worden?

Bedrijven die dit soort activiteiten willen uitvoeren, moeten voldoen aan twee voorwaarden:
 1. ingeschreven zijn bij de KBO 
 2. niet veroordeeld zijn voor een bepaald aantal welomschreven misdrijven (moord, seksuele misdrijven, misbruik van kwetsbare personen, diefstal, afpersing, fraude, enz.).

Het bedrijf betaalt aan het ondernemingsloket 150 euro bij de vergunningsaanvraag.

De moraliteitsvereiste geldt voor de natuurlijke persoon van de onderneming of, in het geval van een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, voor de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de onderneming.

Daartoe bezorgt het bedrijf aan het ondernemingsloket een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een overheidsinstelling en minder dan drie maanden ervoor verstrekt op naam van die persoon.

Als de betrokken persoon als volwassene in het buitenland zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad, voegt het bedrijf elk document met een gelijkwaardige functie toe uit de betrokken landen. 

De machtiging geldt voor een beperkte periode van 5 jaar. Om de vijf jaar moet de onderneming dus een verlenging van de machtiging aanvragen bij een ondernemingsloket. 

Als de natuurlijke persoon op wiens naam de vergunning is verstrekt het bedrijf verlaat of van functie verandert, moet een nieuwe vergunning verkregen worden.

Gebruik van de vergunning

Het betreft een volledig digitale vergunning, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De werknemers of aangestelden die namens het bedrijf een rondreizende activiteit uitvoeren bij de consument thuis hoeven geen aparte vergunning te hebben. Ze zijn echter onderworpen aan dezelfde moraliteitsvereiste, maar het is aan de onderneming ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarde wordt en blijft voldaan.

Iedereen die een rondreizende activiteit uitvoert bij de consument thuis moet aan de consument het bewijs kunnen voorleggen dat het bedrijf daarvoor een vergunning heeft voorafgaand aan elk verkoopaanbod. Aangezien er geen fysieke vergunning wordt afgeleverd, kan dit bewijs een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn, of de weergave van de beschikbare gegevens in de “Public Search” van de Kruispuntbank van Ondernemingen (bijvoorbeeld op de smartphone).

Overgangsmaatregelen

Werkgeversvergunningen voor rondreizende activiteiten uitgevoerd bij de consument thuis die geldig zijn op 1 april 2024 blijven geldig tot 31 maart 2029.

De betrokken bedrijven mogen hun rondreizende activiteiten uitgevoerd bij de consument thuis dus blijven uitoefenen tot die datum, zolang aan de moraliteitsvereiste wordt voldaan en de natuurlijke persoon die houder is van de werkgeversvergunning actief blijft in het bedrijf.

De overgangsperiode is van toepassing ongeacht welke overheid de vergunning heeft afgeleverd: de federale, de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse.

De werkgeversvergunningen afgeleverd door het Waalse Gewest vanaf 1 april 2024 vallen niet onder deze overgangsregeling. De betrokken bedrijven moeten dus meteen de nieuwe vergunning verkrijgen als ze rondreizende activiteiten willen uitvoeren bij de consumenten thuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terug naar boven