Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie Tetra+

02 juni 2021

De premie Tetra+ heeft betrekking op Brusselse ondernemingen die actief zijn in de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en de taxi's. Ze is beschikbaar van 2 tot en met 30 juni 2021.

Criteria

De verschillen met de Tetrapremie, die beschikbaar was tot 19.05.2021, zijn de volgende:

 • Ondernemingen die tijdens de referentieperiode 25% tot 39,99% van hun omzet verloren hebben, hebben recht op het forfaitbedrag waarin de Tetrapremie voorziet.
 • Ondernemingen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven in 2019 en 2020 moeten geen bepaalde omzetdrempel bereikt hebben om deze premie te kunnen ontvangen. Voor ondernemingen die vóór 2019 in de KBO zijn ingeschreven blijft de minimumjaaromzet van 2019 daarentegen gelden om de premie te kunnen krijgen.
 • Voor de berekening van de VTE's wordt de sociale balans van 2019 in aanmerking genomen zoals die is gepubliceerd bij de NBB op 2 juin 2021.
 • Voor de ondernemingen in een btw-eenheid wordt de omzet van het lid van de btw-eenheid dat de premieaanvraag indient in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van die eenheid.
 • De premie is uitgebreid naar de taxisector (code NACE btw 49.320).

De omzet wordt bepaald op basis van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften die uiterlijk van 19 april 2021 dateren. Een onderneming in een btw-eenheid moet een attest bezorgen van een gecertificeerde expert-boekhouder, een gecertificeerde fiscale adviseur of een ondernemingsrevisor.

Inschrijvingsdatum, voorwaarden en bedrag van de premie

De voorwaarden en bedragen verschillen altijd naargelang de inschrijvingsdatum van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

  • Omzetdrempel in 2019 (25.000 euro, 35.000 euro, 45.000 euro, 55.000 euro of 65.000 euro afhankelijk van het aantal vestigingseenheden)
  • In geval van een omzetverlies tussen 25% en 39,99%: forfaitbedrag van 6.000 euro voor restaurants/cafés/hun betrokken leveranciers, 10.000 euro voor de discotheken, 5.000 euro voor de evenementen-, toerisme-, cultuur-, sport- en taxisector.
  • Bij een omzetverlies van 40% of meer: variabel systeem naargelang het aantal VTE's.
  • Geen omzetdrempel gerealiseerd
  • In geval van een omzetverlies van minder dan 40%: forfaitbedrag van 6.000 euro voor restaurants/cafés/hun betrokken leveranciers, 10.000 euro voor de discotheken, 5.000 euro voor de evenementen-, toerisme-, cultuur-, sport- en taxisector.
  • Bij een omzetverlies van 40% of meer: variabel systeem naargelang het aantal VTE's.
  • Geen omzetdrempel gerealiseerd
  • Forfaitbedrag van 6.000 euro voor restaurants/cafés/hun betrokken leveranciers, 10.000 euro voor de discotheken, 5.000 euro voor de evenementen-, toerisme-, cultuur-, sport- en taxisector.

Hoe verloopt het?

 • Vraag de premie Tetra+ aan voor 30 juni 2021. De voorwaarden werden herzien om zo veel mogelijk ondernemingen te steunen die ernstige gevolgen ondervinden van de crisis.

 • Indien u zich in één van de drie volgende gevallen bevindt, vraag dan de nieuwe premie aan vóór 30 juni 2021.

  1. U hebt onlangs, en vóór 2 juni 2021, uw jaarrekeningen en uw sociale balans van 2019 gepubliceerd
  2. Voor een onderneming ingeschreven in de KBO vóór 2019: het omzetverlies tussen de referentieperiodes bedraagt tussen -25% en -39,99%.
   Voor een onderneming ingeschreven in de KBO in 2019 of 2020: het omzetverlies voor de referentieperiodes bedraagt minstens -0,01%.
  3. Uw onderneming maakt deel uit van een btw-eenheid.

  De voorwaarden werden herzien om zo veel mogelijk ondernemingen te steunen die ernstige gevolgen ondervinden van de crisis.

 • U hebt opnieuw uw sociale balans van 2019 gepubliceerd, en dit vóór 2 juni 2021?
  Kunnen bijkomende vestigingseenheden in rekening worden gebracht met betrekking tot uw aanvraag voor de Tetrapremie?
  In specifieke gevallen kunt u een aanvullende premie ontvangen. Vraag de premie Tetra+ voor dezelfde activiteitensector dan die waarvoor u de Tetrapremie aangevraagd hebt. Indien de premie u wordt toegekend, zal het bedrag dat u reeds hebt ontvangen in mindering worden gebracht.

Aanvraag premie Tetra+

Zie ook

Terug naar boven