Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Impact van de Covid-19 maatregelen voor het betaald educatief verlof

Schooljaar 2019-2020: 

Het bijzondere machtenbesluit nr 2020/018 van 07 mei 2020 regelt de aangelegenheden van het betaald educatief verlof

Schooljaar 2020-2021: 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

Schooljaar 2021-2022: 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2021 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

Schooljaar 2022-2023: 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2022 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

Bovenstaand besluit omvat de volgende twee punten:

 1. De uren van cursussen in afstandsonderwijs worden beschouwd als aanwezigheidsuren (vanaf 32 uur fysieke aanwezigheid bij de cursussen)
 2. Niet-verplichte controle van de online aanwezigheid van de studenten

Deze bepalingen houden dus in dat cursussen die gedeeltelijk op afstand worden gegeven met minimaal 32 uur fysiek klassikaal onderwijs, recht geven op betaald educatief verlof voor alle uren theoretische cursussen die in 2022-2023 worden gevolgd.

 1. De lesuren die tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 op afstand gegeven worden, zullen rechtstreeks gelijkgesteld worden met de uren van daadwerkelijke aanwezigheid, die meetellen voor het recht op betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend mits de werknemer aanwezig is bij 32 lesuren die in fysieke aanwezigheid worden gegeven.

  Wat de uren voor afstandsonderwijs betreft, zal onze dienst een maximale flexibiliteit hanteren op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2022 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof: "De lesuren voor afstandsonderwijs met inbegrip van elke uitwisseling tussen het onderwijzend personeel en de student tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023.”

  Zo worden uren van videoconferenties, op afstand uitgevoerde en gecorrigeerde oefeningen, gebruik van een onlineplatform, enz. aanvaard). De opleidingsinstellingen worden daarom verzocht de aanwezigheidsattesten naar behoren in te vullen om de studenten niet te benadelen.

  De gelijkstelling op afstand is toegestaan zolang de werknemer fysiek aanwezig is bij ten minste 32 uur theoretische cursussen.

 2. Tijdens de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 is een online aanwezigheidscontrolesysteem door de opleidingsorganisaties niet vereist.

  Indien geen aanwezigheidscontrole door de opleidingsorganisatie mogelijk is, worden de uren rechtstreeks beschouwd als door de leerling bijgewoond en kunnen ze dus worden bevestigd op de aanwezigheidsattesten van de scholen.

FAQ over concrete gevallen

  • De aan studenten/werknemers uitgereikte aanwezigheidsattesten moeten in pdf-formaat worden afgeleverd. Word-documenten zijn niet toegestaan.

  • Een handtekening is vereist (elektronisch, stempel, enz).

   

  • U wordt u aangeraden om onderaan het document de datum van voltooiing van de attesten toe te voegen, aangezien dit belangrijke informatie is bij de verwerking van de dossiers.
  • Herinnering voor de opleidingsinstellingen:

  • Pas zorgvuldig de einddatum van uw opleiding aan; dit moet duidelijk de situatie weergeven, met inbegrip van een eventueel uitstel.
  • De uren die zonder meer geannuleerd zijn, moeten worden afgetrokken van het bedrag `daadwerkelijk gegeven aantal lesuren´.
  • Het veld `theoretisch aantal opleidingsuren´ is eveneens belangrijk en mag niet worden gewijzigd: het moet uw opleiding weerspiegelen zoals ze vóór de COVID-19-crisis werd georganiseerd.
  • Het betaald educatief verlof wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wat betekent dat een werknemer die nog steeds een arbeidsovereenkomst heeft, ondanks de COVID-19-crisis betaald educatief verlof kan blijven genieten zolang hij in opleiding is.
  • Indien de opleiding vroegtijdig wordt beëindigd, verliest de werknemer bijgevolg zijn recht op betaald educatief verlof. Het BEV blijft de arbeidsregeling van de werknemer pro rato volgen.
  • Het BEV kan niet worden opgenomen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht of economische redenen).  De werkgever moet rekening houden met de aan de RVA verstrekte informatie voordat hij het BEV voor zijn werknemers aanvaardt. Het BEV kan vóór het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid worden gebruikt, op voorwaarde dat beide partijen ermee instemmen (de werknemer is niet verplicht dit te aanvaarden).
  • De RVA aanvaardt dat er voor eenzelfde dag uren betaald educatief verlof en tijdelijke werkloosheid wordt gevraagd. Let op: het ene moet daarbij het andere aanvullen, overlappingen zijn verboden. Dit is een mogelijkheid. Bij toepassing ervan is het in elk geval aangewezen dat de werknemer, de werkgever en zijn sociaal secretariaat duidelijk met elkaar overleggen. 
Terug naar boven