Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Documenten te verspreiden met betrekking tot de werfvergoeding en premie

Sinds eind april kent Brussel Economie en Werkgelegenheid, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie toe aan Brusselse handelaars die hinder ondervinden door een bouwplaats. Wij vragen uw medewerking om deze informatie bekend te maken aan de betrokken handelaars.

We hopen van harte dat u deze documenten via uw communicatiekanalen verspreidt: 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

De cel Communicatie
Brussel Economie en Werkgelegenheid

Terug naar boven