Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Stagiair (jonger dan 30 jaar)

Als de niet-Europese werknemer jonger is dan 30 jaar en bijvoorbeeld stage komt lopen in een privéonderneming, hangt het soort aan te vragen vergunning af van de duur van het verblijf in België.

(Art 9,5 van het KB van 09/06/1999)

Let wel: De bepalingen met betrekking tot stagiairs in artikelen 20 tot 23 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 zullen pas van kracht worden wanneer de federale overheid de noodzakelijke wetteksten heeft aangenomen (omzetting van de Europese richtlijnen beoogd in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap). In afwachting daarvan vragen we af te gaan op de informatie in deze rubriek en in de verklarende fiche om een arbeidsvergunning aan te vragen voor een stagiair.

De stagiair zal tussen 90 dagen en twaalf maanden werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De stagiair zal maximum 90 dagen lang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken.

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.) 

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven