Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Sporter, trainer,…

Als de niet-Europese werknemer een sporter, trainer, begeleider of scheidsrechter is, hangt de noodzaak van een vergunning en het soort aan te vragen vergunning af van de vestigingsplaats van de werkgever, van de bezoldiging van de werknemer en van de duur van het verblijf in België.

De door een in het buitenland gevestigde werkgever tewerkgestelde persoon komt naar Brussel om aan een internationale sportwedstrijd deel te nemen.

(art. 2, 16° KB 09/06/1999)

  • Sporter, begeleider, scheidsrechter, officieel afgevaardigde, personeelslid, andere door de sportfederatie geaccrediteerde of erkende persoon
  • Maximaal drie maanden

De beroepssporter of trainer komt langer dan 90 dagen in België werken. Zijn jaarlijkse bezoldiging zal meer bedragen dan 88.320 € (6.873,15 x 12,85).

(Art. 9,11 van het K.B. van 09/06/1999)

 

Vraag een gecombineerde vergunning

De sporter of trainer komt maximum 90 dagen lang in België werken (uitgezonderd een internationale sportcompetitie bedoeld in punt 1).  Zijn jaarlijkse bezoldiging zal meer bedragen dan 88.320 € (6.873,15 x 12,85).

 

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.) 

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven