Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Sinds 1 maart moet de werkgever in twee welbepaalde gevallen een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen voor onderzoekers met een gastovereenkomst.

Onderzoeker met gastovereenkomst

Als de niet-Europese werknemer een onderzoeker is die komt werken in het kader van een gastovereenkomst, variëren de vereiste van een vergunning en het soort vergunning naargelang hij al dan niet met een gastovereenkomst in een andere Lidstaat van de EU tewerkgesteld is geweest en ook afhankelijk van de duur van de tewerkstelling in België. 

(art. 2, 26° - 9, 3° van het KB van 9 juni 1999)

 

De onderzoeker is niet in het bezit van een onderzoekersvergunning die hij in een andere EU-lidstaat verkregen heeft. Hij zal maximaal 90 dagen in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 26 van het KB van 9 juni 1999)

De onderzoeker is niet in het bezit van een onderzoekersvergunning die hij in een andere EU-lidstaat verkregen heeft. Hij zal langer dan 90 dagen in België werken.

(art. 9,3 AR 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De onderzoeker is al in het bezit van een vergunning voor onderzoekers met gastovereenkomst afgegeven door een andere EU-lidstaat. De onderzoeker zal maximaal 180 dagen in België werken over een periode van 360 dagen.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 26 van het KB van 9 juni 1999)

De onderzoeker is al in het bezit van een vergunning voor onderzoekers met gastovereenkomst afgegeven door een andere EU-lidstaat. De onderzoeker zal langer dan 180 dagen in België werken.

(art. 9, 3° KB 9 juni 1999)

Vraag een gecombineerde vergunning met langdurige mobiliteit aan

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven