Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onderzoeker

Als de niet-Europese werknemer een onderzoeker is, verschilt de soort vergunning naargelang hij al dan niet zal werken in het kader van een gastovereenkomst en naargelang de duur van de tewerkstelling in België.

(art. 2, 26 en 9, 8 KB 09/06/1999)

De onderzoeker zal werken in België in het kader van een gastovereenkomst (ongeacht de duur van tewerkstelling in België)

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 26 van het KB van 09/06/1999)

De onderzoeker zal langer dan 90 dagen en ten hoogste vier jaar in België werken (zonder gastovereenkomst) (art. 9, 8 KB 09/06/1999).

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De onderzoeker zal maximum 90 dagen in België werken (zonder gastovereenkomst) (art. 9, 8 KB 09/06/1999).

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.) 

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven