Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Impact van Covid-19 op de arbeidsvergunningen

In het kader van de COVID-19 maatregelen nodigen wij u uit om uw vragen omtrent arbeidskaarten, gecombineerde vergunningen of beroepskaarten te bezorgen op volgend e-mailadres: arbeid.eco@gob.brussels.

Wij zorgen voor een snel antwoord, per mail of, zo nodig, telefonisch. (Onze loketten zijn gesloten.)

Dossier

Let op:

 • Sinds 01/06/2021 moeten aanvragen voor een gecombineerde vergunning van beperkte duur via het eengemaakte loket "Working in Belgium" worden ingediend!
 • Alleen aanvragen voor een werkvergunning B en aanvragen voor een gecombineerde vergunning van onbeperkte duur moeten nog per e-mail worden verzonden volgens de onderstaande procedure:
  • Scan de ondertekende documenten en let erop dat de scans duidelijk leesbaar zijn
  • Sla al de bijlages op in PDF-formaat (één of meerdere bestanden)
  • Mailadres : arbeid.eco@gob.brussels
  • Onderwerp van de e-mail : AANVRAAG
  • Voeg de bijlagen toe (maximum 20 MB per aanvraag)
  • Hou de originele documenten ter beschikking
  • Gelieve de PDF-bestanden NIET te beveiligen met een paswoord 

(Alle informatie en formulieren zijn beschikbaar op onze website)

Vragen

Opgelet: onze loketten in de Iris Tower zijn tot nader order gesloten!

Contacteer ons via emailarbeid.eco@gob.brussels

 

Veelgestelde vragen

 • De Dienst Vreemdelingenzaken herinnert aan het feit dat een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten een machtiging om zijn verblijf te verlengen kan aanvragen. Dit op basis van kort verblijf. Klik voor meer info...

 • Indien verder aan alle wettelijke voorwaarden voldaan wordt en de voorwaarden voor het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer gerespecteerd worden, kan de werkgever op basis van het kort verblijf van de werknemer een toelating tot tewerkstelling & arbeidskaart B aanvragen voor een periode van maximaal 90 dagen. Deze toelating zal beperkt worden tot de geldigheidsduur van het kort verblijf met een maximum van 90 dagen.

 • Mits een duidelijke motivatie bij de hernieuwingsaanvraag of jaarlijkse controle, zullen we soepel zijn met betrekking tot de jaarlijkse salarisbarema’s en rekening houden met de uitzonderlijke situatie. Bepaalde bewijsstukken (R.V.A.-attest) kunnen toegevoegd worden.

Terug naar boven