Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Britse werknemers

Als gevolg van de Brexit mogen enkel Britse burgers die over een M kaart of een N kaart beschikken als loontrekkende of zelfstandige in België werken. Ze moeten dus geen toelating tot arbeid aanvragen.

Alle andere Britse onderdanen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen werken (in loondienst of als zelfstandige) moeten de aanvraagprocedures voor niet-Europese burgers doorlopen. Ze worden op onze website uitgelegd.

 1. In het algemeen moet de werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toelating tot arbeid aanvragen voor zijn toekomstige werknemer in loondienst.
  Kies de precieze situatie van de werknemer en de voorgenomen tewerkstellingsduur in België om te weten welke aanvraag moet worden ingediend.
   
 2. De zelfstandige moet een beroepskaart aanvragen.
  Bekijk de nadere regels i.v.m. de aanvraag van een beroepskaart.
   
 3. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (.pdf), anderzijds, bevat bepalingen met betrekking tot economische migratie in "Hoofdstuk 4: Toegang en tijdelijk verblijf van natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden" en bepaalt een aantal preferentiële voorwaarden voor Britse burgers, met name voor:
 • De binnen een onderneming overgeplaatste personen en zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden (artikel 141)
 • De zakelijke bezoekers voor een kort verblijf (artikel 142)
 • De dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep (artikel 143)

Indien de overeenkomst voorwaarden bevat die gunstiger zijn voor Britse burgers dan de voorwaarden van de regelgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers of zelfstandigen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid de gunstregeling voor deze specifieke punten ten volle uitwerking geven, voor zover de betrokken bepalingen voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk zijn.

Ter verduidelijking: de handelsovereenkomst heeft echter geen enkele invloed op de vrijstellingen die gelden volgens de Limosa-wetgeving. De verplichtingen die eruit voortvloeien voor derdelanders blijven dus gelden voor Britse burgers, niettegenstaande een eventuele vrijstelling van toelating tot arbeid of beroepskaart.

Voor specifieke vragen mag u ons altijd contacteren

 

Meer weten over het verblijfsrecht van niet-Europese burgers

Regelgeving

Meer
Terug naar boven