Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Na te leven verplichtingen na de registratie

Is uw toeristische logies geregistreerd? Hier zijn de verplichtingen die moeten worden nageleefd tijdens de hele uitbating, op het gebied van belastingen, verzekering, onderhoud, brandveiligheid, informatie, ... In geval van wijziging van de toeristische logies of de uitbater, moet u contact opnemen met Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Het naleven van verplichtingen

De exploitant moet te allen tijde aan alle voorwaarden blijven voldoen. Als uw toeristenverblijf geregistreerd is, moet u ook de volgende verplichtingen naleven.

Informeren

1.1) Het logo en het registratienummer aanplakken

 • Breng uw logo (plaatje) zichtbaar aan de ingang van uw toeristenverblijf aan zodra u dit bent komen afhalen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft eigenaar van dit logo.

  Zolang uw toeristenverblijf geregistreerd is, mag u naar eigen goeddunken het logo gebruiken voor communicatie- en reclamecampagnes voor een reizigerspubliek.
 • Hang ook de volgende informatie uit of bezorg dit schriftelijk aan de toeristen:
  • het registratienummer van het toeristenverblijf
  • en indien de  exploitant een rechtspersoon is, de contactgegevens van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de vestiging.

1.2) Het registratienummer in uw advertenties vermelden

Vermeld bij de publicatie van uw advertenties ter attentie van mogelijke klanten:

 • het registratienummer van het toeristenverblijf en
 • de contactgegevens ervan.

1.3) Uw statistische gegevens bezorgen

Op verzoek van de FOD Economie zal u uw statistische gegevens moeten bezorgen aan de Algemene Directie Statistiek van deze FOD: aantal overnachtingen, aantal logieseenheden, enz.

2) Verzekerd zijn

U moet altijd over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken voor schade veroorzaakt door uzelf of door uw aangestelden.

3) Uw belastingen betalen

U moet zowel de gewestelijke als de federale fiscale verplichtingen naleven.

Voor meer informatie over de gewestelijke belasting kan u de website van Brussel Fiscaliteit raadplegen. Voor de inkomstenbelasting dient u de FOD Financiën of uw federatie te contacteren.

Dit valt niet onder de bevoegdheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

4) De hernieuwing van het brandveiligheidsattest aanvragen

Het vereenvoudigde controleattest of het brandveiligheidsattest dat u verkreeg om uw toeristenverblijf te registreren is vijf jaar geldig.

Zes maanden voor het vervalt, moet u:

De hernieuwing van het vereenvoudigde controleattest aanvragen

of

De hernieuwing van het brandveiligheidsattest aanvragen

5) Het toeristenverblijf en de uitrusting ervan onderhouden

U moet ervoor zorgen dat het toeristenverblijf goed onderhouden en hygiënisch blijft.

Bovendien moet je alle in deze rubriek voorziene verplichtingen naleven, met name wat de uitrusting van het toeristenverblijf betreft

6) Van goed gedrag en zeden getuigen en de sociale wetgeving naleven

U moet uiteraard het arbeids- en socialezekerheidsrecht en de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten naleven.

Bij veranderingen: Brussel Economie en Werkgelegenheid contacteren

 • In bepaalde gevallen moet u een wijziging van uw registratie aanvragen

  U moet de registratie van uw toeristenverblijf wijzigen als één van de volgende gevallen op u van toepassing is:

  • de samengetelde maximumcapaciteit overtreft uiteindelijk negen personen (alles samen in het gebouw, met inbegrip van de erin gevestigde toeristenverblijven die iemand anders toebehoren);
  • u snoeit in het dienstenaanbod of u breidt dit uit;
  • u trekt de basiscapaciteit van het toeristenverblijf op;
  • u wijzigt andere gegevens in uw voorafgaande bedrijvigheidsaangifte en/of in een bijlage ervan;
  • u begint minstens zes toeristenverblijven tegelijk uit te baten;
  • u richt nieuwe ruimten voor toeristen in, zoals een kamer, een keuken, een vergaderzaal of een salon; u verbouwt, waardoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is; u installeert leidingen en toestellen of past ze aan; er worden grote werken aan de lift uitgevoerd, ...

  Vraag de wijziging van de registratie van uw toeristenverblijf aan

  Preciseer bij die gelegenheid de gewijzigde gegevens.

  Voeg bij uw formulier de eventuele conformiteitsattesten voor de geplaatste of gewijzigde installaties.

  Stuur uw dossier

  • per e-mail naar: toerisme@gob.brussels of
  • via aangetekend schrijven naar:

   Brussel Economie en Werkgelegenheid – Dienst Economie

   Sint-Lazarusplein 2

   1035 Brussel

  Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, zullen we u de eventueel nog te bezorgen bijkomende documenten meedelen.

 • De verkrijger moet een nieuwe 'voorafgaande aangifte' indienen met het oog op een registratie.

 • In dit geval

  • moet u de stopzetting van uw activiteit via een aangetekend schrijven melden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid;
  • mag u het logo niet langer gebruiken, op geen enkele manier.

Lees meer

Terug naar boven