Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Toelatingen tot arbeid: nieuws

Vanaf 1 oktober 2024 wijzigen de regels rond toelatingen tot arbeid.

Deze regelgeving betreft niet-Europese onderdanen die werken voor een werkgever die gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Houd hier alvast rekening mee bij nakende aanwervingen.

Wat verandert er? 

 1. Vereenvoudigde loonberekening: Vanaf 01.10.2024 worden de bezoldigingsdrempels voor de specifieke tewerkstellingscategorieën berekend op basis van een percentage van het gemiddelde brutomaandloon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk € 4.604. Er wordt enkel rekening gehouden met het basismaandloon (dat overeenkomt met code 1 op de DMFA-aangifte). Voor deze specifieke categorieën zal dit loon minstens de volgende bedragen belopen:
CategorieBrutobedrag per maand
Hoger kader€ 6.445,60 (140%)
Hooggekwalificeerd personeel€ 3.591,12 (78%)
Schouwspelartiest € 2.992,60 (65%)
Europese blauwe kaart€ 4.604,00 (100%)
Leidinggevende ICT€ 5.294,60 (115%)
Specialist ICT€ 4.373,80 (95%)
Stagiair-werknemer ICT€ 2.532,20 (55%)
Gemiddeld brutomaandloon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
gepubliceerd door STATBEL
€ 4.604,00             

Jaarlijks worden deze bedragen op 1 januari aangepast op basis van de recentste bedragen die elk jaar in september worden gepubliceerd.
Er verandert niets op het vlak van de berekeningsmethode voor sportbeoefenaars en voor het bepalen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. De bestaande regels blijven gelden.

Sportbeoefenaars (01.07.2024)€ 6.873,15
GGMMI (01.05.2024)€ 2.070,48
 1. Gedaan met de arbeidskaart B: De arbeidskaart B gaat voortaan door het leven als ofwel “toelating tot arbeid van korte duur” ofwel “toelating tot arbeid van lange duur”. De toelating tot arbeid wordt voortaan rechtstreeks naar de werkgever verstuurd, die deze vervolgens aan de werknemer moet bezorgen opdat hij of zij indien nodig een visum kan aanvragen. De procedure voor au-pairjongeren blijft ongewijzigd.
   
 2. Minder stappen voor toelatingen tot arbeid van meer dan een jaar: Indien een toelating tot arbeid voor meer dan een jaar is verleend, hoeft de werkgever geen documenten meer op te sturen voor de jaarlijkse controle. De controle blijft bestaan maar verloopt voortaan geautomatiseerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om indien nodig bijkomende informatie op te vragen.
   
 3. Toekenning van de toelating tot arbeid van onbepaalde duur na 30 maanden verblijf en tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Om een toelating tot arbeid van onbepaalde duur te krijgen, moet een werknemer die gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens 30 maanden zonder onderbreking in België hebben verbleven en het bewijs leveren van 30 maanden tewerkstelling op basis van een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkregen gecombineerde vergunning of toelating tot arbeid. Wanneer toelatingen tot arbeid van bepaalde duur door een ander gewest werden afgeleverd, wordt deze termijn tot vier jaar opgetrokken. 
   
 4. Te bezorgen bijkomende bijlagen: Voor sommige categorieën worden bijkomende documenten opgevraagd, zoals een functiebeschrijving en een organogram van de firma. Dit moet een betere analyse van de aanvraag mogelijk maken. Voor de door Actiris gepubliceerde lijst met knelpuntberoepen wordt er geen aanvullende arbeidsmarktanalyse verricht. 
  Voor de andere functies die niet onder een of andere categorie vallen, blijft Actiris een arbeidsmarktanalyse uitvoeren, op voorwaarde dat de vacature al minstens 5 weken door Actiris is gepubliceerd en dat het resultaat van die zoektocht wordt bezorgd.
   
 5. Omzetting van de nieuwe blauwekaartrichtlijn: De regelgeving zal ook nieuwe bepalingen over de blauwe kaart bevatten. Het zal gemakkelijker worden om van werkgever te veranderen.
  Op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën zal er geen hogeronderwijsdiploma meer worden vereist. Professionele competenties zullen kunnen worden aangetoond op basis van de verworven werkervaring.

Gewijzigde benamingen

Toelating tot arbeid van korte duur

Als de duur van de tewerkstelling in België maximaal 90 dagen op 180 dagen bedraagt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, tellen de vorige periodes mee voor de berekening van de 90 dagen), moet de werkgever of zijn volmachthouder een toelating tot arbeid van korte duur aanvragen.

Dit geldt ook voor grensarbeiders of werknemers die vanuit het buitenland telewerken voor een in Brussel gevestigde werkgever, gedurende maximaal 90 dagen.

Toelating tot arbeid van lange duur 

Indien de werknemer een grensarbeider is of vanuit het buitenland telewerkt voor een werkgever die zich langer dan 90 dagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, moet de werkgever of zijn volmachthouder een toelating tot arbeid van lange duur aanvragen.

Deze toelating kan eventueel voor 3 jaar worden verleend, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, voor werknemers in een van de volgende categorieën: 

 • Hooggekwalificeerde werknemers 
 • Werknemers die binnen een groep worden overgeplaatst (met uitzondering van stagiair-werknemers);
 • Werknemers met een Europese blauwe kaart
 • Onderzoekers

Gecombineerde vergunning

De procedure inzake de gecombineerde vergunning blijft ongewijzigd als de werknemer in België verblijft en de betrokkene langer dan 90 dagen in België werkt.
In september komen er infosessies met grondiger informatie over deze wijzigingen. 

Terug naar boven