Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Tetrapremie voor discotheken

De coronaviruscrisis heeft het Brusselse nachtleven erg zwaar getroffen. Daarom kunnen discotheken onder bepaalde voorwaarden een financiële premie ontvangen van het Gewest. Die premie wordt toegekend per vestigingseenheid (max 5 vestigingen per onderneming) actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de begindatum bij de Kruispuntbank der Ondernemingen dateert van uiterlijk 31 december 2020. De premieaanvraag moet voor 20 mei 2021 worden ingediend.

Welke zijn de voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten?

Algemene voorwaarden:

 1. U bent op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 2. U hebt minstens een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum;
 3. U komt niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen;
 4. U voldoet aan uw verplichtingen inzake de bekendmaking van uw jaarrekeningen en uw sociale balans bij de Nationale Bank van België;
 5. U hebt een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde);
 6. Uw onderneming heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger is dan de bedragen vermeld in de volgende tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van uw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest (op basis van de gegevens die de onderneming voor btw-doeleinden heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd).
Aantal vestigingseenheden Omzet 2019
1 25.000 euro
2 35.000 euro
3 45.000 euro
4 55.000 euro
5 en meer 65.000 euro

De premie varieert naargelang van het gemiddelde aantal voltijdsequivalenten (VTE) in 2019, vastgesteld op basis van de sociale balans van de begunstigde die op ten laatste op 31 december 2019 werd afgesloten en bij de Nationale Bank van België is gepubliceerd. Voor ondernemingen die hun sociale balans niet hoeven te publiceren of waarvoor de termijn voor publicatie nog niet is verstreken, wordt het gemiddelde aantal VTE's in 2019 bepaald op basis van een door een sociaal secretariaat afgeleverd attest.

Belangrijke opmerking: de “Tetrapremie” wordt toegekend in functie van de Brusselse vestigingseenheden actief in de betrokken sectoren (met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming), en varieert in functie van het aantal voltijds equivalenten (VTE’s) en van het percentage omzetverlies van uw onderneming.

Specifieke voorwaarden:

 1. U beschikt over de Nace Code 56.302 (Discotheken, dancings en dergelijke), ingeschreven onder uw activiteiten bij de KBO uiterlijk op 31/12/2020;
 2. Uw onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 40% geleden tussen het vierde kwartaal (Q4) van 2020 en het vierde kwartaal (Q4) van 2019 (op basis van de gegevens die de onderneming voor btw-doeleinden heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd);
 3. U beschikt over een milieuvergunning of een milieuverklaring voor uw activiteit van discotheek.

 

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan hebt u, afhankelijk van het aantal VTE’s en het percentage omzetverlies van uw onderneming, recht op de volgende premie:

Gemiddeld aantal voltijds equivalenten in 2019 Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% (in Q4 van 2020 ten opzichte van Q4 van 2019) Omzetverlies van 60% of meer (in Q4 van 2020 ten opzichte van Q4 van 2019)
0 tot minder dan 5 75.000 euro 81.250 euro
5 tot minder dan 10 87.500 euro 100.000 euro
10 en meer 112.500 euro 125.000 euro

Opgelet: Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode. De evolutie van de omzet wordt berekend op het niveau van de onderneming en niet op het niveau van elke vestigingseenheid. Bovendien wordt het bedrag van de premie afgetopt op basis van het bedrag van de de-minimissteun die in het lopende en de twee voorgaande boekjaren is ontvangen.

Voor de ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn ingeschreven bij de KBO en de activiteit van discotheek uitoefenen:

 • Ofwel toont u een omzetverlies van 40% of meer aan (op basis van de gegevens die de onderneming voor btw-doeleinden heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd) → U heeft recht op de variabele premie (zie bovenstaande tabel);
 • Ofwel toont u geen omzetverlies van ten minste 40% aan → U heeft recht op een forfaitaire premie van € 10.000 per Brusselse vestigingseenheid.

Voor de ondernemingen die vanaf 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij de KBO en de activiteit van discotheek uitoefenen:

 • Er is een forfaitaire premie van € 10.000 per Brusselse vestigingseenheid voorzien.

 

Hoe kan u de premie aanvragen?

Stap 1: Premieaanvraag

Vul tegen uiterlijk 19/05/2021 het online aanvraagformulier in (dat enkel bereikbaar is via onderstaande knop) en laad er volgende bijlages op:

 • een bankattest met daarop de naam van uw onderneming en het overeenkomende (Belgische) zichtrekeningnummer
 • een recto-verso foto van uw identiteitskaart

⚠️Opgelet: Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen en kan de verschillende premies waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 voorziet, niet cumuleren. In haar steunaanvraag kiest de onderneming onherroepelijk voor de activiteit waarvoor zij een premie aanvraagt.

De premie aanvragen

Stap 2: Betaling

Als uw onderneming aan de criteria voldoet, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid de premie in één keer betalen.

Nog vragen?

👉 Raadpleeg onze « FAQ » webpagina met een overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze Tetrapremie!

Terug naar boven