Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Shifting Economy

Shifting Economy of Gewestelijke strategie voor economische transitie (GSET)

De strategie vormt een globaal actieplan voor de transformatie van de economie, dat alle actoren en sectoren van het gewest wil betrekken.

DE GSET steunt daarvoor op twee grote principes:

  • het economische beleid afstemmen op de klimatologische, ecologische en sociale doelstellingen die voorgesteld worden in de Gewestelijke Beleidsverklaring, de Klimaatordonnantie en de strategie Go4Brussels 2030 (waarin onder andere het plan vervat zit om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn);
  • alle gewestelijke plannen en strategieën samenbrengen, met name het Industrieplan, de Small Business Act (SBA), NextTech, het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), het HABP, GoodFood, Renolution en Good Move, zodat het sectorspecifiek beleid coherent is met de algemene beleidsvisie.

De drijfveer van de GSET is bedrijven daarin begeleiden, en de strategie wil daarbij inclusief zijn. Het gaat niet om een ogenblikkelijke maar om een geleidelijke transitie, met maatregelen gaande van een bedrijf op weg helpen met ecologisch beheer tot het volledig omgooien van een bedrijfsmodel.

De strategie zal dus dienen om enerzijds alle economische instrumenten van het gewest te heroriënteren naar die ambitie en anderzijds de transitie van de bedrijven te vergemakkelijken.

Meer weten

Terug naar boven