Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Projectoproep: Women in business

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Deze oproep vormt een aanvulling op en een versterking van het ondersteuningsplatform "Women in Business", gecoördineerd door hub.brussels, dat meer dan twintig partnerstructuren verenigt. Het heeft tot doel de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers te stimuleren door rekening te houden met hun specifieke behoeften. Deze projectoproep beschikt over een budget van 350.000 euro om gedurende een jaar privé-actoren te financieren die projecten indienen die binnen een van de twee krachtlijnen kaderen.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en activiteiten ontwikkelen om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

 • Krachtlijn 1: Begeleidingsprogramma's voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, van ideefase tot groeispurt
 • Krachtlijn 2: Programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de bevordering en ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap.

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 1 jaar
  • 35.000 euro voor projecten die door één enkele structuur worden uitgevoerd (krachtlijnen 1 en/of  2)
  • 100.000 euro voor  in partnerschap uitgevoerde projecten, op voorwaarde dat zij op overtuigende wijze de krachtlijnen 1 en 2 bestrijken en dat het bedrag van de subsidie over de partners wordt verdeeld
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker geplaatst

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Geschiktheid van het project voor de krachtlijnen en volgens de beginselen van kwalitatieve begeleiding
 2. Geschiktheid van de doelgroep volgens de doelstelling van intersectionaliteit
 3. Haalbaarheid van het project
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Meer informatie

Raadpleeg de presentatie van de projectoproep

Deelnemen aan deze projectoproep

Lancering van de projectoproep: 13/06/2022

Ga als volgt te werk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 18/07/2022.

 

Laureaten van deze projectoproep in 2022

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2022

Terug naar boven