Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters maar ook bedrijven die al langer bestaan, zko's of grote ondernemingen) en vzw's die actief zijn in het kader van het sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die beschikken over een ondernemingsnummer op de indieningsdatum van hun kandidatuurdossier.

Voor welke projecten?

De oproep beoogt vijf soorten projecten:

 1. Starters: vernieuwende projecten
 2. Scheppen van nieuwe banen
 3. Veranderingen in de bestuurswijze van de onderneming, ook bij overdracht of overname van activiteiten
 4. Scale-up: opschaling
 5. De informele economie formaliseren

Wat kunt u ontvangen?

Een specifieke gewestelijke financiering die tot € 80.000 kan oplopen.

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijd. Een jury zal de projecten selecteren die het best aan de criteria beantwoorden, tot het beschikbare budget opgebruikt is.

Dit zijn de selectiecriteria

 • Inspelen op een sociale of maatschappelijke behoefte / behoeften van de Brusselaars en het Gewest
 • Voorzien in minstens één activiteit in de vorm van productie van goederen of dienstverlening
 • Een hoge mate van bedrijfsautonomie, zowel qua strategie als qua dagelijks beheer
 • Een participatief beheer (bestuursorganen, coöperaties ...).
 • Voorbeeldfunctie / overdraagbaarheid van het project 
 • Levensvatbaarheid van het project / Potentieel voor het creëren van economische waarde
 • Werkgelegenheid / inzetbaarheid van personen en/of behoud van activiteiten
 • Aanwending van de subsidie 

Infosessies

 • 21/02/2020 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om 9u30 in zaal Iris van het CCN-gebouw (Noordstation): Vooruitgangstraat 80/1, 1030 Brussel.
 • 10/03/2020 bij hub.brussels om 17u : Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. 

Kandidatuurstelling

Afsluitingsdatum voor het indienen van uw kandidatuur: 15/04/2020 voor middernacht.

Laureaten van deze projectoproep 

Ontdek de lijst van de door de jury geselecteerde projecten.

Documenten terug te sturen door de gesteunde projectdragers

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij werkgelegenheid@gob.brussels.

Terug naar boven