Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep: Stadslandbouw

Op initiatief van de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, wordt in 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd met het oog op een intensifiëring van de gewestelijke steun aan duurzame professionele landbouwproductie, dit binnen het ruimer kader van de Good Food-strategie.

Om de veerkracht van onze voedingssystemen te verbeteren, beoogt de Good Food-strategie een verhoging van de lokale productie (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de rand rond Brussel) van niet-bewerkte groenten en fruit, alsook van granen, dierlijke en plantaardige eiwitten of melkproducten. 

De strategie is er op gericht het aanbod van lokale/biologische/seizoensproducten,… te vergroten, maar ook om de toegankelijkheid van dit aanbod te garanderen in overeenstemming met de specifieke lokale behoeften (geografische, culturele en financiële toegankelijkheid), en dat voor alle doelgroepen, ook de meest kwetsbare.

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet-grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

De ambitie is om de lokale voedselproductie te bevorderen en tegelijkertijd de rol van de stadslandbouw in het evenwicht van de natuurlijke en stedelijke ecosystemen en de diensten aan de burgers te versterken door :

 • een landbouw die verankerd is in zijn grondgebied en die de ambitie heeft de bevolkingen lokaal te voeden (lokale landbouw, korte ketens) ;
 • een landbouw met respect voor het milieu, het leven en de gezondheid; voor professionele vollegrondlandbouw wil het Gewest de ontwikkeling van een agro-ecologische productie ondersteunen ;
 • een lonende landbouw, waardoor hoogwaardige banen worden gecreëerd ;
 • inclusieve landbouwprojecten, die onder meer de sociale cohesie bevorderen ;
 • geïntegreerde landbouw vanuit het oogpunt van landschappelijke en ruimtelijke ordening.

De projecten waarnaar we op zoek zijn voor 2021 kunnen ook verschillende functies van stadslandbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz.

Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot:

 • landbouwers
  • gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
  • en/of van wie het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • ondernemingen / coöperatieven / verenigingen
  • met activiteiten / een project in de professionele landbouw;
  • waarvan de projecten op gewestelijk grondgebied of in de Brusselse rand plaatsvinden, maar die aanzienlijke voordelen opleveren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

Voor welke projecten?

Twee soorten projecten komen in aanmerking voor financiering :

 1. Start van een nieuw professioneel project in duurzame landbouw, dat een economische (innovatieve) productieactiviteit behelst. 
 2. Steun aan bestaande professionele landbouwprojecten: dat zich kan vertalen in steun voor de stabilisatie van de primaire activiteit van de landbouwer in de opstartfase (tot 3 jaar na de oprichting), de ontwikkeling van een geheel nieuw onderdeel van een bestaande activiteit om deze duurzamer te maken en/of de transitie naar een duurzamer productiemodel. Bijvoorbeeld:
 • Steun voor landbouwproducenten die zich in de opstartfase bevinden, wat vaak gepaard gaat met hoge investeringskosten;
 • Steun aan landbouwproducenten die naar biologische landbouw wensen om te schakelen of daar reeds mee bezig zijn;
 • Steun aan de omschakeling naar duurzame productiewijzen, in het bijzonder agro-ecologische;
 • Steun aan duurzame producenten die hun activiteiten willen uitbreiden.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Raadpleeg eerst het reglement van de projectoproep met alle modaliteiten voor het aanvragen van een facultatieve subsidie. 

Bezorg ons uiterlijk 6 augustus 2021 om 12u via mail landbouw@gob.brussels het volledig ingevulde en ondertekende formulier, alsook de andere documenten die worden vermeld in het formulier “kandidatuurdossier”.

Te downloaden en in te vullen documenten :

Terug naar boven