Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep stadslandbouw

Op initiatief van de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, wordt in 2020 een nieuwe projectoproep gelanceerd met het oog op een intensifiëring van de gewestelijke steun aan duurzame professionele landbouwproductie, dit binnen het ruimer kader van de Good Food-strategie.

Om de veerkracht van onze voedingssystemen te verbeteren, beoogt de Good Food-strategie een verhoging van de lokale productie (in het BHG en in de rand rond Brussel) van niet-bewerkte groenten en fruit, alsook van granen, dierlijke en plantaardige eiwitten of melkproducten. 

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en bovengrondse teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

In termen van professionele landbouw is het voornaamste doel van de projectoproep de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied voor diverse onbewerkte producten aanzienlijk te doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch vlak en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. 

De prioriteit binnen deze projectoproep zal ook dit jaar liggen op korte keten initiatieven. De korte keten kan immers beschouwd worden als een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, economische en ecologische voordelen. 

Voor wie ?

De projectoproep richt zich tot:

 • landbouwers
  • gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
  • en/of van wie het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • ondernemingen / coöperatieven / verenigingen
  • met activiteiten / een project in de professionele landbouw;
  • waarvan de projecten op gewestelijk grondgebied of in de Brusselse rand plaatsvinden, maar die aanzienlijke voordelen opleveren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

Waarvoor ?

Drie soorten projecten komen in aanmerking voor financiering :

 

 1. Start van een nieuw professioneel project in duurzame landbouw, dat een economische productieactiviteit behelst. 
 2. Steun aan bestaande professionele landbouwprojecten: ontwikkelen van een nieuw onderdeel van een bestaande activiteit om deze duurzamer te maken en bij te dragen aan de verkleining van de ecologische voetafdruk en/of het behoud van lokale tewerkstelling.
  • Steun aan landbouwproducenten die naar biologische landbouw wensen om te schakelen of daar reeds mee bezig zijn
  • Steun aan de omschakeling naar duurzame productiewijzen
  • Steun aan duurzame producenten die hun activiteiten willen uitbreiden
 3. Steun aan projecten die een onrechtstreekse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep ?

Raadpleeg eerst het reglement van de projectoproep met alle modaliteiten voor het aanvragen van een facultatieve subsidie. 

Bezorg ons uiterlijk 31 juli 2020 om 12u het volledig ingevulde en ondertekende formulier, alsook de andere documenten die worden vermeld in het formulier “kandidatuurdossier”.

Documenten :

 •  Modaliteiten projectoproep 
 •  Kandidatuurdossier - (niet meer beschikbaar gezien de deadline verstreken is)
 •  Template Budget-RH-Indicatoren2020 
 •  Model financieel plan op 3 jaar of op "Mijnbusinessplan" (verplicht voor productieactiviteiten)
 •  Formulier Overheidsopdrachten

Contact?

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Dienst Economie, t.a.v. Evy CORNELIS

Kruidtuinlaan 20, 1035 BRUSSEL.

E-mail: landbouw@gob.brussels

Werd er u een subsidie toegekend?

Dan moet u onder meer:

 • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
 • zorgen voor tweetalige communicatie naar het publiek, in het Nederlands en in het Frans;
 • het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het logo van Good Food gebruiken in alle communicatie naar het publiek (zie hieronder);
 • de facturen, loonfiches, ... en de bijhorende betaalbewijzen (templates beschikbaar) bezorgen aan de administratie;

Meer informatie met betrekking tot de administratieve voorwaarden en verplichtingen kan u terugvinden in de bijlage van het reglement met de modaliteiten van de projectoproep. 

Terug naar boven