Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep "Diversiteit en anti-discriminatie 2021"

Voor wie?

Alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en diversiteit bevorderen op de arbeidsmarkt  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kandidaat moet uiterlijk op de einddatum voor de oproep (31 maart 2021) over rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer beschikken, tenzij die een wettelijke vrijstelling geniet.

Waarvoor?

Concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de private verenigingen en plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke financiële steun door het gewest van minstens € 5000.

Wat zijn de selectiecriteria?

Het betreft een wedstrijd met een rangschikking. De projecten die het best aan de criteria beantwoorden, worden geselecteerd, totdat het budget op is.

De projecten zullen worden beoordeeld door een jury aan de hand van 6 criteria:

  1. De afstemming met de doelstellingen van het gewestelijke beleid inzake de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving en de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt;
  2. De afstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep, met name een intersectionele benadering* in de strijd tegen gekruiste discriminatie bij de aanwerving en voor de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt.
    De opname van de leeftijdsdimensie bij de uitvoering van het project is een troef.
  3. De technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project (waaronder de aanwezigheid van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren);
  4. Het innovatieve karakter van het project;
  5. De mogelijke gevolgen voor de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  6. De kwaliteit van de eventuele beoogde partnerships.

*zie pagina 6 van Bestek I: Reglement en technische bepalingen

Meer info?

Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een virtuele infosessie in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Equal.brussels en Actiris op vrijdag 5 maart 2021 om 10u00.

Vooraf inschrijven is verplicht, via e-mailwerkgelegenheid@gob.brussels (u ontvangt dan een bevestiging met een hyperlink naar de online infosessie).

Hoe deelnemen?

Bekijk eerst het reglement, de technische bepalingen (Bestek I) en de administratieve bepalingen en verplichtingen (Bestek II) waarin alle regels voor aanvragen aan bod komen.

Stuur ons uiterlijk tegen 31 maart vóór middernacht uw kandidatuurdossier via het aanvraagformulier.

Documenten

Alle informatie over de projectoproep en de modaliteiten:

De documenten die u nodig heeft voor de indiening van het kandidatuurdossier:

De documenten die u nodig heeft voor de indiening van de rechtvaardiging van de subsidie (uitsluitend voor laureaten):

Terug naar boven