Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Projectoproep: Digitalisering & Economische Transitie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start een nieuwe projectoproep om enerzijds de zko's en kmo’s bij hun digitalisering te ondersteunen, en anderzijds om de digitale transitie van de Brusselse economie te verzekeren door de ontwikkeling van digitale projecten te ondersteunen die een positieve sociale en milieu-impact hebben. Deze projectoproep beschikt over een totaalbudget van € 600.000 om gedurende een jaar privéactoren te financieren die projecten indienen die binnen een van de twee krachtlijnen kaderen.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van wie de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitalisering in het Gewest. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

 • Krachtlijn 1: Begeleiding bij de verantwoorde digitalisering van zko's en kmo's
 • Krachtlijn 2: De ontwikkeling van digitale oplossingen met een positieve sociale en milieu-impact

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de economische transitie. Ongeacht de krachtlijn waarbinnen de projecten kaderen, moeten de projecten worden uitgevoerd volgens een verantwoorde digitale aanpak, d.w.z. sober, inclusief, ethisch en/of democratisch. Het gaat om een vlaggenschipactie voor de uitvoering van het digitale luik van Shifting Economy, de gewestelijke strategie voor economische transitie die in maart 2022 door de regering werd goedgekeurd.

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 1 jaar
  • 75.000 euro voor projecten van krachtlijn 1
  • 100.000 euro voor projecten van krachtlijn 2
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker geplaatst

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Innovatief karakter van het project en de relevantie ervan o.b.v. de beoogde projecten 
 2. Enkel voor krachtlijn 2: De mate waarin bij de ontwikkeling van de oplossing rekening wordt gehouden met het charter verantwoorde digitalisering
 3. Technisch-economische haalbaarheid
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 13/06/2022

Ga als volgt tewerk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 18/07/2022 (om 14u).

Laureaten van deze projectoproep in 2022

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2022

Terug naar boven