Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep: Digitalisering & Economische Transitie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start een nieuwe projectoproep om enerzijds de zko's en kmo’s bij hun digitalisering te ondersteunen, en anderzijds om de digitale transitie van de Brusselse economie te verzekeren door de ontwikkeling van digitale projecten te ondersteunen die een positieve sociale en milieu-impact hebben. Deze projectoproep beschikt over een totaalbudget van € 400.000 om gedurende een jaar privéactoren te financieren die projecten indienen die binnen een van deze twee krachtlijnen kaderen.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van wie de activiteiten bijdragen aan de digitale transitie van de Brusselse economie. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

 • Krachtlijn 1: De digitalisering van zeer kleine ondernemingen (zko's) en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)
 • Krachtlijn 2: De ontwikkeling van digitale projecten met een positieve sociale en milieu-impact

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de economische transitie. Ongeacht de krachtlijn waarbinnen de projecten kaderen, moeten de projecten beantwoorden aan minstens een van de volgende prioriteiten:

 • Diversiteit in het digitale ondernemerschap
 • Democratische digitalisering
 • Ethische digitalisering 
 • Digitale soberheid

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 1 jaar
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker geplaatst

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Afstemming op de doelstellingen van de projectoproep
 2. Vernieuwend karakter van het project
 3. Technisch-economische haalbaarheid
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectorpoep: 20/05/2021

Ga als volgt tewerk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 30/06/2021.

Terug naar boven